Krisen i Den Centralafrikanske Republik

Udgivet på 03 juni 2015

Få et hurtigt overblik over krisen i Den Centralafrikanske Republik (CAR).

Overblik
Den Centralafrikanske Republik har været fanget i den værste politiske og humanitære krise i landets historie i over et år. Med flere end 600.000 internt fordrevne i maj 2014 påvirker vedvarende vold hele befolkningen i CAR og 1,6 millioner mennesker er ramt af fødevareusikkerhed. Krisen er blevet en af ​​de største udfordringer for det humanitære og internationale samfund.

Fødevaresikkerhedssituation er blevet forværret betydeligt siden starten af ​​krisen. 1,6 millioner mennesker, svarende til 35 procent af befolkningen, har akut behov for fødevarehjælp. 60 procent af husstandene angav at have opbrugt deres fødevarelagre i december 2013 og 90 procent sagde, at de kun fik et måltid om dagen (MIRA januar 2014).


Foto: WFP/Alexis Masciarelli

Mange væbnede konflikter har forårsaget storstilede interne forflytninger over de seneste to tiår i CAR.  Den seneste krise har skubbet flere end 350.000 mennesker ud af landet, primært over grænsen til Cameroun, Tchad og Den Demokratiske Republik Congo (DRC).

På trods af regeringens bestræbelser på at genoprette fred og investere i udvikling, kæmper landet stadig med fortsat vold og konflikt.

WFP i Den Centralafrikanske Republik
WFP’s aktiviteter udføres gennem tre projekter som understøtter 2015-Målene (MDG) 1 til 6 for at løse landets komplekse udfordringer. Aktiviteterne er i overensstemmelse med de nationale strategier og i overensstemmelse med humanitære partnerorganisationers interventioner.

WFP implementerer en langsigtet Recovery og Relief Operation (PRRO) i den konfliktramte nordlige del af landet, samt i dele af den sydøstlige og sydvestlige del af landet. Dette projekt har til formål at redde liv, forbedre borgernes fødevaresikkerhed og ernæringstilstand og genopbygge deres levebrød. Gennem generelle fødevareuddelinger hjælper WFP 19.000 internt fordrevne og hjemvendte samt 14.000 flygtninge.


Foto: WFP/Alexis Masciarelli

WFP yder ernæringsmæssig hjælp til 20.000 underernærede børn (6-59 måneder), 6.300 underernærede mødre og 2.700 mennesker, som har alvorligt underernærede børn i behandling. WFP yder herudover hjælp til 2.400 mennesker, der lever med HIV gennem et pilotprojekt fokuseret på mad til receptpligtige. Herudover støtter WFP skolemad for at få 55.000 elever tilbage på skolebænken, yder mad-for-arbejde til 76.000 personer (beskyttelse af frørationer, rehabilitering grundlæggende infrastruktur) og teknisk uddannelse samt støtte til afvæbning, demobilisering og reintegration. Med forbehold for godkendelse, vil et nyt revideret budget støtte yderligere 120.000 mennesker med fødevarebistand.

I den sydlige del af landet giver WFP skolemad til 76.000 skolebørn og 4.300 førskolebørn for at fremme fremmøde og tilmelding. WFP giver også ernæringsmæssig støtte til 45.000 underernærede børn og gravide og ammende kvinder for at forebygge og behandle moderat til akut underernæring, i overensstemmelse med den nationale protokol om ernæring.


Foto: WFP/Alexis Masciarelli

Desuden forvalter WFP FN’s Humanitære Flyservice (UNHAS). UNHAS leverer transport til det humanitære samfund til områder, der ellers er utilgængelige på grund af usikkerhed, dårlig infrastruktur, oversvømmelser osv.. Mere end 40 humanitære organisationer er afhængige af UNHAS. UNHAS opererer i gennemsnit 188 timer per måned og transporterer 545 passagerer og 6,2 tons gods. Medicinske og sikkerhedsmæssige evakueringer udføres efter behov. UNHAS når ud til alle 27 destinationer i CAR, herunder steder i de oprørskontrollerede områder.

I 2013 har WFP planer om at hjælpe 336.000 mennesker. I 2012 uddelte WFP omkring 9.000 tons fødevarer til 333.000 mennesker. WFP har været til stede i CAR siden 1969.