Klimaforandringer: En del af hverdagen for verdens fattige

Udgivet på 07 december 2010
Næsten 200 nationer mødes i denne uge i Mexico for at forsøge at blive enige om de videre skridt mod en klimaaftale. WFP følger forhandlingerne nøje, da klimaet er tæt forbundet med sult og det uregelmæssige vejr truer med at gøre verdens fattige endnu mere sårbare.
ROM – Forbindelsen mellem klimaet og sult stod lysende klart i sommers, da Pakistan blev ramt af massive oversvømmelser og bragte 10 millioner mennesker i akut behov for fødevarehjælp.
Et andet eksempel på sammenhængen, var dette års tørke i dele af Rusland, som resulterede i en reduceret hvedehøst. Dette påvirkede hvedepriserne på det internationale marked of forøgede risikoen for, at flere mennesker i de fattige lande virkelig ville have svært ved at købe maden til dem selv og deres familier.

Find ud af hvad WFP gør ved COP16

____________________________

Her mødes sult og klimaforandringer

Find ud af mere

Download kortet

En af de årsager at at WFP er interesseret i Cancun er, at klimaet og klimaforandringerne påvirker os direkte. Hvis der kommer flere oversvømmelser, tørker eller andre klimarelaterede katastrofer i fremtiden vil vores arbejdsbyrde blive væsentlig forøget. Faktisk forventes det, at klimaændringer vil tilføje 10-20 procent til andelen af sultende i verden i 2050.
Uanset hvad udfaldet bliver af mødet i Cancun, vil klima- og vejrrelaterede katastrofer fortsætte med at være en del af hverdagen for verdens fattige.
Men én ting verden kan gøre er at hjælpe folk med at tilpasse sig de ændrede vejrmønstre samt hjælpe verdens regeringer med at lægge strategier til hvordan man skal reagere når en klimarelateret katastrofe rammer. WFP kan spille en rolle her fordi organisationen råder over sofistikerede værktøjer, der kan hjælpe regeringer og samfund med at holde øje med tidlige tegn på klimarelaterede farer, forberede sig på dem og tage forholdsregler, der begrænser den skade, de forvolder.
 
Nedenfor er tre eksempler på hvordan WFP hjælper:
 
 
Etiopien
WFP samarbejder med den etiopiske regering om at lære fattige bønder hvordan de kan vende den onde cirkel af jorderosion og afskovning og dermed gøre deres gårde produktive igen.
 
 
Central Amerika

 I Central Amerika, der er et af de områder der oftest bliver ramt af katastrofer, har WFP ført an i udviklingen af varslingssystemer. SACTA-systemet gør det muligt for nødhjælpsorganisationer og de lokale myndigheder at forberede sig og blive bedre til at klare katastroferne.

 

Bangladesh

Det er svært for fattige mennesker at etablere levevilkår, der gør det muligt for dem at undgå at sulte hvis deres huse konstant bliver skyllet væk af oversvømmelser. WFP og regeringen tilbyder kurser, så befolkningen kan læse hvor og hvordan husene skal bygges for at undgå dette.