Kenya status: Langsomt på vej efter tørken

Udgivet på 12 april 2010

Durra (eng. Sorghum) er en af de tørkeresistente afgrøder WFP bruger i Kenya. Her beundrer en farmer sin mark. Copyright: WFP Gabrielle Menezes

Afslutningen på en meget lang tørke har endelig bragt håb til Kenya. Men med stadigt høje fødevarepriser og lavere afkast på landbrugsproduktionen er behovet for fødevarehjælp stadig stort. WFP fortsætter støtten til de værst stillede befolkningsgrupper og hjælper samtidig bønderne med at effektivisere produktionen, under indflydelse af klimaforandringerne.

NAIROBI - Efter tørkens ørkenvandring er regnen endelig kommet. Men vejen mod effektiv høst kan være lang i de dele af landet der har oplevet fire og nogle steder fem på hinanden følgende tørkeramte sæsoner.

Kenyas bønder kæmper på at genopbygge landbrug og fødevarereserver. Kvægbrugere, som blev hårdest ramt af tørken skal bruge lang tid på at genrejse besætningerne. 

Status

"Store dele af befolkningen, især i de regnfattige dele af Kenya, kan stadig ikke brødføde sig selv. Samtidig med at alle har hilst regnen velkommen har det været en blandet fornøjelse for de bønder, der stadig har haft afgrøder i markerne og nu risikerer at de formulder før høsten. På de store afgræsningsarealer har regnmængderne forårsaget oversvømmelse og udbrud af relaterede kvægsygdomme", siger Burkard Oberle, WFPs landedirektør i Kenya.

Da tørken var værst ydede WFP fødevarehjælp til 3.8 millioner kenyanere. Den seneste monitorering antyder at op mod 1.6 millioner mennesker stadig har behov for fødevarehjælp.

Konsekvensen af tørken er en forventet nedjustering af høstudbyttet for majs på 25 procent i forhold til det fire årige gennemsnit.

Udfordringer

Høje fødevarepriser er endnu en faktor, der forhindrer Kenyas tørkeramte familier i at komme på fode igen hurtigt. I hovedparten af landet er prisen på majs stadig 70-80 procent over det langsigtede gennemsnit.

I Kenyas byer kæmper op mod 3.5 millioner mennesker en daglig kamp med de forhøjede priser på basisfødevarer som majs og olie. WFP vil afhjælpe de værste problemer for de fattigste 2500 familier med en donation på 1500 Kenya Shilling (ca. 100 kr), øremærket til indkøb af basale fødevarer.

Pengeuddeling er en effektiv måde at nå ud til de fattigste i byområderne, uden samtidig at forstyrre det marked for fødevareproduktion, som WFO via andre indsatser indenfor landbrugsudvikling prøver at styrke.

Nye mål

WFPs topprioritet i Kenya er den langsigtede udvikling af fødevaresikkerhed og landbrug. Midlerne til at nå denne målsætning er de såkaldte Food for Assets projekter, der bruger fødevarer som løn på udviklingsprojekter i lokalsamfundene. 

Projekterne i Kenya sigter primært mod at tilpasse lokalsamfundene til klimaforandringer, gennem udvikling af systemer til opsamling af regnvand, terrasselandbrug og indføring af tørkeresistente afgrøder. 

Skolemad er herudover en investering i lokalsamfundenes sociale sikkerhedsnet i form af uddannelse til en bedre fremtid.

WFP i Kenya uddeler nu skolemad til over en million skolebørn i hele landet.