I forbindelse med World AIDS Day: Et overblik over WFP's indsats i kampen mod HIV/AIDS

Udgivet på 01 december 2011

Siden AIDS epidemien brød ud tidligt i 1980erne, er mere end 25 millioner mennesker døde af sygdommen. Copyright: WFP/Vince Dewitt

Ordentlig ernæring er et vigtigt middel til at beskytte liv og livsgrundlag for mennesker, der lever med HIV. Fødevaresikkerhed spiller også en afgørende rolle i arbejdet for at stoppe spredningen af epidemien. I 2010 nåede WFP ud til 2.5 millioner mennesker i 44 lande ramt af HIV og tuberkulose.

Martin Bloem, chef for WFP’s afdeling for Ernæring og HIV/AIDS, udtaler: ”Underernæring og HIV kan forstærke hinanden og danne en ond cirkel. WFP samarbejder derfor med lokalsamfund og sundhedscentre i hele verden for at sikre, at folk berørt af HIV og AIDS modtager støtte, som kan nære og styrke deres kroppe.”

HIV, fødevareusikkerhed og underernæring

Information om HIV
  • I 2010 var der 34 millioner mennesker, der levede med HIV
  • Der var 2,7 millioner nye HIV-infektioner i 2010, hvilket er 21% mindre end i 1997
  • I 2010 døde 1.8 millioner mennesker af AIDS-relaterede sygdomme
  • International støtte til HIV-arbejdet faldt med 10% mellem 2009 og 2010..

HIV-epidemien er mest udtalt der, hvor folk er fattige og kun har begrænset adgang til en sund kost. I dag er det almindeligt anerkendt at HIV, underernæring og fødevareusikkerhed er tæt forbundne og sammen danner en ond cirkel.

  • Mennesker, som lever med HIV, har brug for flere kalorier og næringsstoffer i deres kost, men de kan også have nedsat appetit og være dårligere i stand til at optage næringsstofferne fra maden.
  • HIV kan indvirke på HIV-smittedes evne til at forsørge sig selv, hvilket mindsker deres adgang til fødevarer og dermed øger fødevareusikkerheden.
  • Fødevareusikkerhed kan gøre det mere vanskeligt for mennesker, der lever med HIV, at følge deres behandlingsforløb og kan lede dem både til at give afkald på behandlingen, til at sælge deres ejendele og til at blive sexarbejdere, hvormed risikoen for overførelsen af HIV-smitten øges.
  • Når mennesker, som lever med HIV, er underernærede, øges risikoen for dødelighed og sygdom betydeligt.

I 2010 nåede WFP ud til 2,5 millioner mennesker i 44 lande gennem dets HIV og tuberkulose programmer. Omkring 1.3 millioner HIV-smittede personer modtog således fødevare- og ernæringsstøtte som en del af deres behandling og yderligere 1.2 millioner berørte mennesker blev nået på anden vis.

North Star Alliance

WFP er medlem af UNAIDS og står sammen med andre FN organisationer for at forebygge nye HIV infektioner og tilbyde behandling og støtte til mennesker, der lever med HIV. Som medlem af UNAIDS er WFP ansvarlig for at integrere fødevare- og ernæringsstøtten ind i HIV-indsatsen. Du kan læse UNAIDS’s rapport for 2011 her.

WFP’s rolle i bekæmpelsen af HIV

WFP anerkender den store udfordring i at yde bistand til områder, der  er ramt af høj HIV forekomst, dyb fattigdom, fødevareusikkerhed og svækkede regeringssystemer. I lyset af de eksisterende udfordringer i kampen mod HIV har WFP derfor forpligtet sig til at maksimere effektiviteten af den globale indsats mod HIV.

WFP’s fødevare- og ernæringsstøtte spiller en livsvigtig rolle og mindsker konsekvenserne  af HIV, fødevareusikkerhed og underernæring. Denne støtte er et vigtigt og omkostningseffektivt middel til supplering af behandlingen og kan dermed reducere dødeligheden, øge antallet af patienter i behandling og fremme ernæringsniveauet. Fødevarestøtten fungerer også som et socialt sikkerhedsnet for fødevareusikre samfund, der har mærket de negative socioøkonomiske virkninger af HIV.

”Ved at give den rigtige mad til sårbare befolkningsgrupper fremmer WFP patienternes sundhed samtidig med at deres familier beskyttes fra de negative konsekvenser af HIV” udtaler Bloem.
 

WFP er medlem af UNAIDS og står sammen med andre FN organisationer for at forebygge nye HIV infektioner og tilbyde behandling og støtte til mennesker, der lever med HIV. Som medlem af UNAIDS er WFP ansvarlig for at integrere fødevare- og ernæringsstøtten ind i HIV-indsatsen. Du kan læse UNAIDS’s rapport for 2011 her.