Hvordan bliver WFP påvirket af de stigende fødevarepriser?

Udgivet på 24 februar 2011
.
Stigende fødevarepriser betyder, at FNs Fødevareprogram skal betale mere for de madvare vi køber på de åbne markeder. Hvis vi ikke er i stand til at mobilisere flere resourcer til at dække de højere omkostninger så mindskes vores købekraft og vi vil have færre fødevarer til at mætte de sultne.

ROM – WFP vurderer, at hver gang fødevarepriserne stiger 10 procent for de basale fødevarer, vi uddeler, så betyder det, at vores omkostninger for indkøb af fødevarer stiger med ca 1.1 milliard danske kr. Siden november 2010 er vores omkostninger steget med 14 procent.
 

Hvis priserne fortsætter med at stige, eller blot forbliver på samme niveau som nu resten af året, så vil vi få et alvorligt budget underskud. I dette tilfælde vil vi være tvunget til at tage de samme pinefulde beslutninger, som vi måtte tage i 2008 – reducere rationer, skære ned på antallet af modtagere eller søge yderligere resourcer. Takket være en række indsatser har vi indtil videre været i stand til at begrænse virkningen af de stigende fødevarepriser på vores budget og vores evne til at levere fødevareassistance.
 

1) Indkøb af flere fødevarer fra lokale markeder.  WFP køber de fleste af vores fødevarer på lokale markeder (2,6 millioner ton ud af i alt 3,2 millioner ton), har den globale stigning i fødevarepriser ikke haft den samme store virkning, som man måske kunne forvente. Halvdelen af disse lokale indkøb kom fra de mindst udviklede eller lavindkomst lande (f.eks. hveden indkøbt i Pakistan for at hjælpe dem, der blev ramt af sidste års oversvømmelser).


2) Forudbestilling. Forudbestilling betyder, at man bliver enig med sælger om, at man vil opkøbe fødevarer i fremtiden til en fastsat pris. WFP lavede flere af den slags aftaler i 2010, hvor fødevarepriserne var forholdsvis lave. Takket være disse fremadrettede indkøbsaftaler forsinkes konsekvenserne af prisstigningerne for WFP’s arbejde.


3) Prepositionering af lagre. WFP prepositionerer ofte lagre med fødevarer steder, hvor der vil blive brug for dem i fremtiden. Dette er endnu en grund til, at konsekvenserne af prisstigningerne for WFP’s arbejde forsinkes. 
 

De svære beslutninger
Da de fulde konsekvenser af de høje fødevarepriser mærkedes under krisen i 2008 fandt WFP’s landedirektører sig selv i den uundgåelige situation, at de var tvunget til at tage nogle svære beslutninger omkring det videre arbejde såsom; at reducere rationer, suspendere projekter eller skifte til fødevarer, der ikke på samme måde var steget i pris.