Haiti og kampen mod sult: 3 milepæle & 3 udfordringer

Udgivet på 08 april 2010

WFP medarbejdere på vej til dataindsamling i en af Haitis fjerntliggende landsbyer. Foto: WFP/ Charlotte Cony

FNs donorkonference den 31. marts resulterede i et løfte på 5.3 mia. US dollars (små 30 mia. kroner) til genopbygningen af Haiti indenfor de næste 18 måneder. Her følger et overblik over milepæle i WFPs indsats og udfordringer for den umiddelbare fremtid.

MILEPÆLE

Mad til de sultende

Siden jordskælvet den 12. januar 2010 har 3.5 millioner haitianere modtaget fødevarehjælp gennem WFP. Til trods for de omfattende logistiske og organisatoriske udfordringer, som følge af en operation i denne skala, nåede fødevarenødhjælpen ud til tre millioner jordskælvsofre indenfor 6 uger (fotos). Efter den indledende fase med distribuering af nødhjælp, skiftede fokus til en række mere målrettede indsatser herunder skolemad, ernæringsmæssig understøttelse og programmer for de mest udsatte befolkningsgrupper.

Koordinering og stabilisering

I samarbejde med Haitis regering, bystyret i Port-au-Prince og ledere i lokalsamfundene, samt NGOer, hjælpeorganisationer og militære indsatsstyrker har WFP stået for den overordnede koordinering af fødevaredistribueringen. De systemer der blev indført i den indledende katastrofeindsats fungerede siden som model for de mere målrettede indsatser.

Ledende rolle indenfor logistik og telekommunikation 

WFP blev tidligt udpeget som ledende organisation i den koordinerede katastrofeindsats for såvel logistik som telekommunikation. Havne, veje og anden essentiel infrastruktur skulle genetableres hurtigst muligt så de mange tusind ton fødevarer hurtigt og effektivt kunne fragtes ind. Telekommunikation, et andet af WFPs ekspertiseområder, var ligeledes helt essentielt at få etableret i den indledende katastrofeindsats. Endelig har WFP været involveret som leder af FNs Humanitære luftfartsselskab UNHAS, der i forbindelse med Haiti katastrofen primært blev sat ind mellem Den Dominikanske Republik og Port-Au-Prince til hurtig mobilisering og indflyvning af nødhjælpsarbejdere. 

UDFORDRINGER

Forberedelse til regntiden

Med regntidens komme følger risikoen for tropiske storme og orkaner, som det tidligere er set på Haiti. Det er vigtigt at forberede landet på de deraf følgende udfordringer ikke mindst for de mere end hundrede tusinde jordskælvsofre i teltlejre, der skal sikres madforsyning. Som ledende logistisk organisation vil WFP foruden fødevarer sørge for afskærmning mod regnen, plasticpressing og telte. Forsyningsveje for fødevarer, foruden lastbiler og andet materiel skal desuden planlægges til lagre i såvel Haiti som de regionale centre i El Salvador og Ecuador. 

Aflastning af værtsfamilier

Foruden de jordskælvsofre, der for nuværende befinder sig i lejre har mange familier på landet åbnet hjemmene og givet plads til ikke mindst familiemedlemmer fra hovedstaden Port-au-Prince. Der er behov for forsyninger i landsbyer fjernt fra hovedstaden og til dette kræves større lastbiler, der kan køre op i bjergene. 

Involvering i genopbygningen

Haitis befolkning skal tage fuld del i genopbygningen af landet, herunder landsbrugs- og fødevaresektoren. WFP har i samarbejde med regeringen planlagt såkaldte food for work og cash for work programmer, der allerede fra April måned vil involvere op mod 70.000 mennesker i genopbygningsprojekter. Dagslønnen for det arbejde der på denne måde udføres på sådanne projekter er en madration eller penge til indkøb af mad til en arbejder og familien. WFP udnytter også den logistiske kapacitet direkte til indskibning af såsæd og redskaber til genopbygningen af landbrugssektoren. Det sker i tæt samarbejde med FAO, FNs landbrugs- og fødevareorganisation. 

DONOR GENERØSITET

Der har været stor opmærksomhed fra det internationale donorsamfund omkring jordskælvet i Haiti. WFPs umiddelbare udfordring er nu at fastholde interessen i den næste fase af operationen. Nogle af de største behov er:

  • Indkøb af terrængående lastkøretøjer til en værdi af 11.6 mio. US dollars som erstatning for den op mod 40 år gamle flåde af lastbiler i landet.
  • Opbygning af lagerhal i Haiti til en værdi af 8 mio. US dollars forud for regntiden.
  • Financiering af food for work og cash for work projekter for 100 mio. US dollars.

Til dato har procentandelen af financierede programmer for jordskælvsramte lande ligget på omkring 44 procent - i rede tal en underfinanciering på 265 mio. US dollars.