Fokus på det første 2015-mål i New York

Udgivet på 20 september 2010

Fire børn fra DR Congo, der takket være WFP får mad i skolen. De røde kop er symbolet på WFPs "Fill the cup"-kampagne, der går ud på at skaffe mad til skolebørn over hele verden.

I denne uge mødes ledere fra hele verden til FN-topmødet, hvor temaet er 2015-målene. Det står klart at med kun 5 år tilbage at løbe på, bliver det første mål, at halvere antallet af sultende i verden, også det sværeste at nå. Alligevel er det dette mål, der er vigtigst, hvis verden skal nå at opfylde de syv andre.

ROME - FN afholder et topmøde i New York i denne uge for at se på, hvordan det går med at opfylde de otte mål, der blev vedtaget tilbafe i år 2000. Målene går fra at halvere antallet af mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, til at skære halvdelen af antallet af mennesker der sulter, til at standse spredningen af HIV/AIDS samt til at sørge for at alle har mulighed for at gå i skole.

WFP er naturligvis fokuseret på mål nummer ét, nemlig at mindske antallet af sultende og fattige i verden. Målet er at reducere tallet fra de nuværende 20 procent af verdens befolkning, til 10 procent.

 

Fremgang med kompromis

De seneste tal viser, at vi nu er nået ned på 16 procent. Der var en ret god fremgang índtil 2005, hvor den internationale fødevarekrise indtraf, efterfulgt af den økonomiske krise og afmatning. Disse begivenheder har taget en stor del af farten på udviklingen.

Dette er bekymrende, ikke bare i sig selv, men også fordi at dette mål har så stor en indflydelse på de andre mål. Sundhedsmæssige indgreb virker ikke hvis folk er sultne, ligesom børn ikke kan lære noget på tomme maver.

 

Viden og teknologi

Den gode nyhed er at vi har den viden og teknologi der skal til, for at være i stand til at opfylde det første mål inden 2015. Et eksempel som Brasilien, hvor antallet af underernærede faldt fra 10 til 6 procent mellem 2001 og 2005, viser os at det er muligt at få utroligt langt når blot der er fokus, samarbejde og beslutsomhed til stede.

At nå 2015-målene vil kræve flere ressourcer og mere politisk vilje. Kan vi få det, kan målene også nåes.