FNs humanitære respons depoter (UNHRD

Udgivet på 04 marts 2011
.
FNs netværk af humanitære respons depoter (UNHRD) administreres af FNs Fødevareprogram (WFP), men tjener også andre humanitære organisationer. Det er hovedsageligt kendt for at prepositionere lagre og sin administration af nødhjælpsforsyninger og udstyr. Netværket består af 5 strategisk placerede lagre placeret i Ghana, UAE, Malasia, Panama og Italien.

 UNHRD har etableret sine lagre nær udsatte områder, gerne i lufthavnskomplekser og med adgang til de større nationale og internationale vejnet. På grund af UNHRD’s prepositionering af fødevarer er vi i stand til at reagere hurtigt når katastroferne sker og nå frem til de udsatte områder inden for 24-48 timer.
 

Udover at koordinere WFP’s operationer så fungerer UNHRD også som koordinator for den samlede respons fra det humanitære samfund, herunder FN organisationer, internationale humanitære organisationer, regeringer og NGO’er. Lagrene opbevarer nødhjælpsbeholdninger på vegne af disse klienter.
 

UNHDR yder to typer service:
 

Standard service: Opmargasinering og oplagring anses for at være en standard UNHRD service og gives til det humanitære samfund uden betaling.
 

Specifik service: Indkøb af varer for andre organisationer samt transport af disse varer fra UNHRD til de udsatte områder, håndtering af import/eksport processen, teknisk feltassistance og ompakning af udstyr anses for at være specifikke services. Disse tilbydes til en pris der dækker omkostningerne samt administrations gebyr på 4.5 procent.
 

Alle UNHRD lagre er også træningsanlæg. Anlægget i Brindiso (Italien) er certificeret som ”Center of Excellence for Training)