FN’s 70. generalforsamling begynder

Udgivet på 16 september 2015

Foto: WFP 

FN’s 70. generalforsamling åbnede den 15. september i FN’s hovedkontor i New York. De kommende dage skal verdens ledere diskutere udviklingsdagsordenen efter 2015 og meget mere.

Den årlige generalforsamling, der består af FN’s 193 medlemmer, spiller en central rolle i etableringen af FN’s anbefalinger, der påvirker millioner af mennesker over hele verden.

På FN’s 70. generalforsamling skal delegerede vedtage en ny udviklingsdagsorden. Dagsordenen for de næste 15 år vil fastsætte 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling, der bygger på 2015-målene.

2015-målene fastlagde en global plan for, hvad lande og udviklingsorganisationer skulle gøre for at opfylde behovene i verdens fattigste områder. Målene fokuserede blandt andet på at udrydde sult, fremme ligestilling mellem kønnene og forbedre mødres sundhed. Der er dog stadig mere arbejde, der skal gøres.

Formålet med verdensmålene er at afslutte, hvad 2015-målene startede, ved at styrke indsatsen for at udrydde fattigdom i 2030. Fra den 25. til den 27. september vil mere end 100 stats- og regeringschefer deltage i FN’s topmøde om bæredygtig udvikling for at vedtage den nye dagsorden. De 17 verdensmål vil tage fat på økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål for at udrydde fattigdom globalt.

Et af målene er især vigtig for WFP’s arbejde. Det andet verdensmål fremhæver nemlig sult, og sigter mod ”en verden uden sult, at opnå fødevaresikkerhed, forbedre ernæring og fremme bæredygtigt landbrug". Målet bygger på fremskridtet fra det første 2015-mål, der sigter efter at udrydde ekstrem fattigdom og sult.