At Flytte Bjerge - Nepal efter jordskælvet

Udgivet på 25 april 2016

Et år efter de to jordskælv der hærgede Nepal, er landet er ved at rydde op, men udsatte grupper og isolerede samfund er stadig i fare for at miste adgangen til fødevarer.
 

Et år efter de to jordskælv der hærgede Nepal, er landet er ved at rydde op, men udsatte grupper og isolerede samfund er stadig i fare for at miste adgangen til fødevarer.

Den 25. april og 12. maj 2015 ramte to jordskælv af ødelæggende størrelsesorden Nepal. De dræber næsten 9.000 mennesker, sårer 22.500 og påvirker levebrødet for 8 mio. I løbet af få minutter mistede mennesker deres kære, deres hjem og vigtigste livsunderhold som frø, afgrøder og værktøj.

Hospitalerne var overbebyrdede, hjem blev erstattet med telte, og Nepal, som allerede var hjemsted for 5 millioner underernærede mennesker, stod pludselig over for et nyt, presserende problem med at skulle brødføde de millioner af overlevende. Regeringen erklærede undtagelsestilstand og anmodede om humanitær bistand fra det internationale samfund.

 

Copyright: WFP/James Giambrone

 

"Med jordskælvet revnede markerne, og monsunen skyllede alt, hvad der var tilbage, væk."

Sanchi Maya Thami var en af mange, som mistede sit hjem under jordskælvet og den efterfølgende monsunsæson. Hun mistede dermed også med evnen til at brødføde sin familie. "To jordskælv og uophørlig monsunregn tog alt, hvad vi havde fra os," sagde hun. "Jordskælvet fik markerne til at revne og monsunen skyllede væk hvad der var tilbage." En bunke murbrokker var alt, der var tilbage af det sted, hvor hun og hendes mand havde opdraget fem børn. Og begravet under det hele: fødevarereserverne, redskaber og de fleste af hendes ejendele.

 

En humanitær mission i nådesløst terræn

Seks uger efter det første jordskælv, havde World Food Programme uddelt ris og energirige kiks til 2 millioner mennesker, for at imødekomme det presserende behov for fødevarer hos de overlevnede.

Nepals bjergrige terræn – et område med otte af verdens ti højeste tinder - viste sig som et tveægget sværd: det dramatiske landskab der tiltrækker vandrere fra hele verden præsenterede en stor logistisk udfordring for WFP i bestræbelserne på at få fødevarer frem til de ramte befolkningsgrupper.

Mange af de overlevende befandt sig i isolerede landsbyer i bjergområder eller var afskåret af jordskred. Derfor oprettede WFP en stor logistikoperation, som var skræddersyet til det nepalesiske landskab. Operationen - Remote Access Operation - anvendte lastbiler, helikoptere, traktorer og hold af bjergbestigere, samt 25.000 bærer og muldyr til at finde vej ad de stejle stier og nå frem til de overlevende, som befandt sig i højderne.


Copyright: WFP/Samir Jung Thapa

 

Operationen levererede livsvigtige forsyninger til isolerede landsbyer, og medførte også beskæftigelse i områder, som var hårdt ramt af en nedgang i turismen.

Sushila Kami arbejdede som bærer nær landsbyen Bigu, i Dolakha District, hvor det ustabile terræn kan være farligt. Hun arbejdede for at rydde vragdele, genetablere trekking stier, og levere livsvigtige nødforsyninger, sammen med et netværk af andre bærer på tværs af flere distrikter.


Copyright: WFP/Samir Jung Thapa

 

Da hun blev spurgt om, hvordan hun vil bruge de penge, som hun har tjent arbejdet som bærer, sagde Sushila, "Nu hvor jeg har mad, kan jeg bruge pengene på mine børns eksamensgebyrer og notesbøger til skolen."

Indtil videre har Sushila og hendes kolleger bidraget til genetablering af 495 km af stier, og åbnet op for adgangen til mere end 120.000 mennesker, der bor i det fjerntliggende, bjergrige terræn.

 

Et bjerg bestiges et skridt ad gangen

I månederne efter skælvet, hvor Nepal begyndte genopbygningen og forsvandt fra overskrifterne, var noget af WFP’s arbejder først lige begyndt.

WFP finjusterede sin indsats med fødevarebistand, og fortsatte med at uddele mad og introducere kontant støtte. Kontanter blev uddelt til fødevareusikre mennesker i områder, hvor markederne så småt var begyndt at komme sig. Det giver folk mulighed for at vælge hvilken mad de vil spise, samtidigt med at det poster penge i den lokale økonomi.

 

Med ernæringsindsatser fokuserede WFP på de mest udsatte i befolkningen. WFP gav altomfattende supplerende støtte i form af særlig næringsrig mad, til mere end 11.000 børn under 2 år, og bistand til gravide og ammende mødre.


Copyright: WFP/ Marco Frattini

WFP fortsatte med at yde bistand til 450.000 mennesker i bytte for arbejde med at skabe aktiver for lokalsamfundet. Mennesker, som blev ramt af katastrofen, modtog kontanter eller mad i bytte for deres arbejdskraft på projekter, som blev beskadiget af jordskælvet for at genopbygge samfundets infrastruktur.

"Med de penge, som WFP uddeler, har min familie købt mad og jernplader"


Copyright: WFP/Samir Jung Thapa

 

Bharat Rumba, en energisk 33 år gammel mand, som bor i den lille landsby Kharghar, der blev hårdt ramt af den første jordskælv. "Med de penge som WFP uddeler, har min familie købt mad og jernplader. Jeg har også brugt de materialer, som jeg kunne redde fra mit kollapsede hus til at bygge et opbevaringssted til mine kartofler. Kontanterne har været en stor hjælp for alle her i samfundet. "

Lokalsamfund har arbejdet på at reparere 1714 km bjergstier, reparere vandingssystemer på 546 hektar landbrugsjord, genopbygge lagerfaciliteter, stabilisere skråninger og genoprette beskadigede aktiver i samfundet, såsom vandhaner og offentlige latriner.

 

Et nyt år byder på nye begyndelser

Tolv måneder senere, er fødevaresikkerhedssituationen i Nepal forbedret. Der er markant færre mennesker med akut behov for hjælp.

På trods af denne generelt gode nyhed, findes der stadig områder med fødevareusikkerhed. Det er ofte relateret til kaste, køn og bosættelseshøjde. Der er fundet utilstrækkelig fødevareindtagelse i Dalit familier, familier med kvindelige forsørgere samt samfund, der lever i højder.

Gennem et treårigt genopbygningsprogram, vil WFP fokusere på akut-beredskabsforanstaltninger for at gøre det muligt for landet at bedre modstå og reagere på fremtidige katastrofer. Det vil fortsat støtte akutte fødevarebehov, og hjælpe lokalsamfund med at genoprette deres levebrød i de distrikter, hvor fødevareusikkerhed er størst og samfundsinfrastrukturen er mest beskadiget.

Copyright: WFP/ Samir Jung Thapa

 

April markerer starten på det nye år i Nepal, og dermed også muligheden for at afsultte et kapitel om de foregående 12 måneder, og starte året med fornyet vilje til at tage fat på det langsigtede mål om genopbygning.

"Som vi ser tilbage på året der gik, et år hvor Nepal blev konfronteret med ufattelige trængsler og vanskeligheder, mener jeg, at vi har meget at være stolte af," siger Pippa Bradford, WFP repræsentant og landedirektør i Nepal. "Men nytår er også en tid til refleksion og læring, både om det arbejde, der stadig skal gøres, og de udfordringer, der ligger forude."

Copyright: WFP / Zoie Jones

 

" Vi har været både opmuntret af og ydmyge over for den indsats, det nepalesiske folk har gjort for at komme videre og arbejde med konsekvenserne af jordskælvet," fortsatte hun. "Nu, når vi ser frem mod den langsigtede genopbygning af landet, vil det være det nepalesiske folk, der igen er hjørnestenen i bestræbelserne på at opbygge landet. Deres engagement og ejerskab af indsatserne i genopbygningen er afgørende for at forbedrede levevilkårene, skabe større selvstændighed og bæredygtighed, og styrke modstandskraften fremadrettet. "

TAK til alle dem, der gjorde det muligt

WFP vil gerne udtrykke sin taknemmelighed over for sine donorer for deres generøse og rettidige bidrag til WFP’s reaktion på jordskælvet i Nepal. Vores tak går til: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Australien, Østrig, Canada, EU, Irland, Japan, Liechtenstein, Holland, Schweiz, FN CERF, UK, USA, WFP multilaterale og private / individuelle donorer.

Copyright: WFP/ Samir Jung Thapa