Førende logistikvirksomheder hjælper WFP i kampen om at redde liv i katastrofer

Udgivet på 29 juni 2015

1. og 2. juli samles nogle af verdens førende logistik- og transportvirksomheder hos Mærsk Gruppen i København for sammen med verdens største humanitære organisation – FN’s Fødevareprogram (WFP) - at drøfte, hvordan de kan hjælpe med at redde liv under katastrofer. På mødet skal der diskuteres nye støtteformer og løsninger på, hvordan verdens førende logistikressourcer kan hjælpe til i kampen for at redde liv i forbindelse med det stigende antal katastrofer.

Ifølge direktør for WFP’s Logistik Division, Wolfgang Herbinger, er humanitære organisationer mere pressede end nogensinde før.

”Katastrofer rammer oftere, og de varer længere. Det globale humanitære beredskab er stærkt, men ressourcerne kan ikke følge med de hurtigt eskalerende katastrofer. Der er brug for støtte fra nye sider, og innovative partnerskaber med private virksomheder kan hjælpe det trængte humanitære beredskab,” siger Wolfgang Herbinger.

Førende logistik og transportvirksomheder, så som danske Mærsk Gruppen, hjælper igennem WFP det humanitære samfund med livreddende logistikløsninger, når en katastrofe rammer. Disse virksomheder er samlet under et partnerskab, der kaldes Logistics Emergency Teams (LET), etableret under World Economic Forum med det formål at bringe den private sektors ressourcer sammen med den humanitære, når en katastrofe rammer og ødelægger alt. LET partnerne stiller deres ekspertviden og ressourcer til rådighed, hvor de bedst kan bruges.

Anne Poulsen, direktør for WFP i Norden forklarer, hvordan støtten hidtil har været helt essentiel:

”Da de ebola-ramte lande blev mere og mere isolerede fra omverden sidste år på grund af frygten for smitte, var LET partnerne klar med helt essentiel støtte - Mærsk hjalp med at sikre, at kritisk udstyr til ebola-indsatsen kunne komme til de ramte lande med deres containerskibe, og UPS støttede håndteringen og muliggørelsen af fælles flytransport af kritisk nødhjælpsmateriale for 40 humanitære organisationer fra Køln-Bonn lufthavn. Lige nu hjælper Agility os i Nepal med import for at sikre, at materiale til at give ly og støtte til de ramte familier kommer frem i tide og ikke strander ved grænsen til Nepal.

Annette Stube, chef for Sustainability i Mærsk Gruppen, siger:

”Som virksomhed tager vi samfundsmæssigt ansvar i de lande, vi opererer i, og under humanitære katastrofer kan vi yde støtte via vores logistikekspertise og vores globale netværk. LET-samarbejdet sikrer, at vores ekspertise kommer i spil, når der er allermest brug for den, og i partnerskabet med andre LET-medlemmer giver indsatsen den størst mulige effekt. Da de ebola-ramte lande sidste år var i risiko for at blive isolerede, kunne vi sikre, at både handel og daglige forretninger samt levering af hårdt tiltrængte nødhjælpsforsyninger fortsatte. Det støttede både de ramte lande og mindskede effekten af krisen på vores egen forretning, samt understøttede vores langsigtede engagement’.

Når LET partnerne og WFP mødes i starten af juli hos Mærsk Gruppen skal der drøftes, hvad der er lært og opnået ved samarbejdet indtil videre, og hvor det nu skal ledes hen.

”Der er hårdt brug for disse nye og innovative partnerskaber for at sikre, at vi kan klare de udfordringer, de mange katastrofer stiller og også redde liv fremover. Vi ser derfor frem til mødet i København,” understreger Wolfgang Herbinger.

 

FAKTA: Med sin ekspertise inden for humanitær logistik fik WFP i 2005 ansvaret for koordineringen af logistikken af operationer under humanitære nødsituationer verden over. Dette betyder, at WFP leder det globale samarbejde kaldet ’Logistics Cluster’, som er et ud af 11 sektorområder, oprettet til effektivt at fordele og koordinere det humanitære arbejde udført af de mange humanitære organisationer til at hjælpe under kriser og katastrofer.

Vil du vide mere?