Elfensbenskysten/Liberia: FNs Fødevareprogram (WFP) optrapper indsatsen under den eskalerende konflikt

Udgivet på 17 marts 2011
En gruppe ivorianske flygtninge står i kø i det nordlige Liberia for at modtage madrationer i form af kornprodukter, vegetabilsk olie, bælgprodukter osv.
WFP optrapper operationen i Elfenbenskysten i forsøg på at sørge for fødevarer til alle de mennesker, der er på flugt fra volden i landet. ”Antallet af flygtninge og internt fordrevne har nået bekymrende dimensioner, og så længe urolighederne fortsætter i Elfensbenskysten kan det kun blive værre,” siger WFPs regionale direktør Thomas Yanga

ROM – WFP planlægger at assistere 125.000 mennesker i Elfensbenskysten og 186.000 mennesker i Liberia over en periode på seks måneder.
I de to følgende interviews beskriver direktøren for WFPs indsats i Elfensbenskysten, Alain Cordeil og vice-direktøren for indsatsen i Liberia, Jerry Bailey, situationen i området og de udfordringer der er i forhold til at nå frem til de mange flygtninge med fødevareassistance.
 

Først et interview med Alain Cordeil i Elfensbenskysten 

Cote D'Ivoire 

 WFP fødevareassistance inkluderer distribution af fødevare samt anden hjælp til fejlernærede børn under 5 år, gravide kvinder, ammende mødre og mennesker der lever med HIV/AIDS.

Operationen kommer til at koste næsten 86 millioner kr. 

Kan du give os et overblik over den nuværende situation i Elfensbenskysten?
Der er tre områder hvorfra folk er flygtet fra. Omkring 60.000 mennesker er blevet jaget fra deres hjem i den vestlige del af Elfensbenskysten. Nogle er flygtet i retning mod Liberia. Vi anslår, at omkring 80 procent af disse har fundet tilflugt hos værtsfamilier og andre steder såsom skoler og moskeer. Endnu 1300 er på flugt fra området omkring Tiebissou, der er vigtig set ud fra et militært og strategisk synspunkt. FNs Fødevareprogram forsøger at hjælpe her. Størstedelen af de mange der er fordrevet fra deres hjem (ca. 350.000 mennesker) er fra hovedstaden Abidjan. Mange har søgt tilflugt hos værtsfamilier, 14-15.000 bor i skoler, moskeer, kirker samt andre steder man anser for ”sikre”.


Hvad gør FNs Fødevareprogram for at hjælpe de mennesker som flygter?
WFP har distribueret 300 tons fødevarer til omkring 23.500 mennesker i den vestlige del af landet – det er nok til omkring 45 dage. Ligeledes har de 1.300 internt fordrevne i Tiebiessou modtaget madration til en måned. Yderligere 6.000 mennesker vil snart modtage fødevareassistance i Abidjan – vi oplever dog store forhindringer ved at nå folk i landområderne.
 

Hvad der det for nogen forhindringer?
I Abidjan er vi f.eks nød til først at undersøge hvem der har behov for vores hjælp. Byen er delt politisk og det gør det svært at danne et overblik. Mere overordnet set så har WFP svært ved at få adgang til mange dele af landet på grund af urolighederne. Der er også et problem i forhold til transporten af fødevarer, da mange af de private lastvognsfirmaer vi tidligere brugte nu er bange for at køre ud. Derudover er det et problem, at havnene er lukkede (Abidjan og San Pedro) og, at elektriciteten er ekstremt uregelmæssig i visse områder – især i den nordlige del af landet.
 

Modtager krisen i Elfenbenskysten den internationale opmærksomhed som den fortjener?
Overhoved ikke. Vi har altid talt om skjulte katastrofer, men den her er langt bedre skjult end vi tror. For det første har Elfenbenskysten ikke længere folks opmærksomhed efter urolighederne i Libyen og Egypten – ja i hele Mellemøsten. For det andet så er denne krise også skjult for folk i Elfenbenskysten. Adgangen til mange dele af landet er begrænset, og at vi har derfor rigtig svært ved at vurdere hvor mange mennesker, der er drevet fra deres hjem og hvad deres behov er.
 

Over grænsen til Liberia...
En del af krisen i Elfenbenskysten har fundet vej til nabolandet Liberia. Vicedirektøren for WFPs arbejde i landet, Jerry Bailey vurderer, at mere en 73.000 ivorianere er flygtet over grænsen og ind i Liberia. Han siger at det store antal flygtninge har lagt ekstra pres på den i forvejen fattige befolkning.
 

Giv os et overblik over den situation som de ivorianske flygtninge oplever i Liberia?
Vi hørte først om flygtninge problemet sidste november som følge af uenighederne omkring præsidentvalget i Elfenbenskysten. Antallet af flygtninge var forholdsvist stabilt indtil for fem uger siden, da voldsomme uroligheder brød ud i landet. Derefter fuldte en voldsom strøm af flygtninge – omkring 35.000 – 45.000 mennesker i alt. Dette antal er siden steget og der er nu omkring 73.000 flygtninge Liberia. Den 21. december modtog WFP den formelle anmodning om at yde fødevareassistance til de flygtninge, der har samlet sig i grænseområdet. De fleste af værtslandsbyerne ligger mindre end 30 km fra grænsen til Elfenbenskysten.
 

Hvilken indflydelse har dette på den lokale befolkning?
Den lokale befolkning har været utrolig imødekommende. I starten, da antallet af flygtninge var lavere, var de fleste i stand til at få job i markerne – men nu er antallet simpelthen så højt at det har overvældet værtssamfundenes kapacitet. I flere tilfælde overstiger antallet af flygtninge antallet af beboere i landsbyerne. Desuden er vi nu ved at nærme os slutningen af høstsæsonen og arbejdsmulighederne bliver færre.
 

Hvilke udfordringer møder WFP når de hjælper disse flygtninge?
Flygtningene er registreret i 23 landsbyer, men realiteten er at de er til stede i langt flere landsbyer.
 

Hvilke andre problemer står WFP overfor i forhold til at håndtere denne situation?
Det er meget svært at levere fødevare til specifikke distributionscentre. Vejene og infrastrukturen generelt er i meget dårlig stand og flygtningene befinder sig i områder det er svære at nå frem til. Derudover nærmer vi os regnsæsonen, der kan starte så tidligt som i april – vi kæmper derfor med at få udbedret infrastrukturen og leveret fødevarerne inden det voldsomme regnfald sætter ind. Vi har netop set, hvor hurtigt antallet af flygtninge kan stige som følge af urolighederne i Elfenbenskysten – og vi forudser, at det samme kunne være tilfældet i de kommende måneder.