Davos: Sult på den økonomiske dagsorden

Udgivet på 27 januar 2010

Udsigt over "WFP lejren i Davos i 2009.

WFP deltager på WEF - World Economic Forum - Det årlige topmøde i Davos i Schweiz, der finder sted i sultningen af januar. Det gør vi for at sikre at sult forbliver på dagsordenen blandt verdens ledere.

World Economic Forum er efterhånden blevet en institution for indflydelsesrige repræsentanter fra en bred vifte af nationale og internationale sektorer - fra præsidenter og regeringsledere, over chefer fra offentlige og private virksomheder, til direktører fra internationale organisationer. Formålet er at gøre status og diskutere løsningsforslag på nogle af verdens mest presserende problemer lige nu. 

FNs Fødevareprogram vil i år fokusere på to hovedtemaer. For det første den igangværende nødhjælpsoperation i Haiti, der er den mest omfattende WFP har været involveret i. For det andet human ernæring, som et langsigtet strategisk satsningsområde for indsatsen mod sult globalt.

WFPs direktør, Josette Sheeran deltager i det verdensøkonomiske forum, som forløber fra 27 til 31 januar. Det hollandske transportfirma TNT, der er en af WFPs globale partnere, sponsorer dele af WFPs deltagelse i Davos.

TNT sørger blandt andet for at rejse et af WFPs lagertelte i Davos, meget lig de der er i brug til opbevaring af fødevarer ude i verdens brændpunkter. Her vil nogle af WFPs vigtigste møder finde sted. På dagsordenen er blandt andet:

  • Et morgenmøde med chefer fra den private sektor, der primært repræsenterer den globale fødevareindustri. På dagsordenen er human ernæring og hvordan prisen på ernæringsrigtige fødevarer kan holdes på et overkommeligt plan i verdens mindst udviklede lande.
  • Et parallelt ernæringstopmøde med omkring 30 deltagende ledere fra erhvervsliv, akademiske institutioner, organisationer og regeringer.
  • En årligt tilbagevendende event med WFPs direktør, Josette Sheeran og chefen for TNT, Peter Bakker som værter. Det er sjette år denne event finder sted og 70 regerings- og virksomhedsledere har bekræftet deltagelse. WFP vil i år bruge lejligheden til at opdatere verden på den komplekse operation i Haiti og opfordre deltagere fra offentlige såvel som private sektorer til samarbejde om langsigtede løsninger på sultproblematikken - med et særligt fokus på ernæring.

Josette Sheeran skal desuden spille en ledende rolle i to andre parallel-events. Først som paneldeltager i Redesigning af Healthy Startsom fokuserer på de langsigtede konsekvenser, menneskeligt, socialt og økonomisk af fejlernæring for spædbørn. Endelig som deltager i et uformel møde for verdens økonomiske ledere under titlen Food Security, Nutrition and Sustainable Agriculture: An Agenda for Action.