Danske Siva: "Der er så mange mennesker med forfærdelige historier på begge sider af konflikten"

Udgivet på 05 juni 2013
Vi har interviewet danske Siva, som er Juniorekspert for FN's Fødevareprogram i Palæstina. Hun fortæller, hvordan det er dagligt at blive konfronteret med sult, fattigdom og uretfærdighed - en helt anden virkelighed end hvad hun er vant til fra Danmark
Hvad laver du for FN’s Fødevareprogram (WFP) i Palæstina? 
Jeg er JPO for WFP’s landekontor i Palæstina, finansieret af det danske Udenrigsministerium. Mit arbejde består af en bred vifte af opgaver. På nuværende tidspunkt arbejder jeg i afdelingen for eksterne relationer, som sikrer synlighed af WFP’s arbejde, rapportering til donorerne, og vigtigst af alt finansiel støtte til vores fødevareprogrammer. I de kommende måneder vil jeg arbejde med WFP’s værdibevis-programmer, som er en del af WFP’s overordnede transformation fra traditionel fødevarenødhjælp i Palæstina til en mere langsigtet, strategisk fødevareassistance.   
 

Blå bog: 
Navn: Siva Jamal Aziz
Alder: 30 år
Studie: Kandidatgrad fra Institut for Statskundskab/Engelsk, Aarhus Universitet, med speciale i EU’s udenrigspolitik vis-á-vis Israel-Palæstina konflikten. Siva har tidligere studeret konfliktløsning på Det Hebræiske Universitet i Jerusalem. Læser på nuværende tidspunkt arabisk på aftenkurser ved Al Quds universitetet.

Arbejdserfaring: Har tidligere arbejdet på Den Danske Ambassade i Australien i ca. 1 ½ år, samt for Udenrigsministeriet i København i ca. 1 ½ år. I Australien arbejdede Siva hovedsageligt med klimarelaterede spørgsmål og fremme af dansk grøn teknologi. I Udenrigsministeriet arbejdede Siva med Danmarks internationale engagement i multilaterale fora med fokus på FN.   

Hvad er det sværeste ved dit arbejde? 
Det sværeste er den konstante konfrontation med fattigdom, menneskerettighedskrænkelser og diskrimination. Resultater viser, at 27 % af den palæstinensiske befolkning er fødevareusikre, og at 14 % af befolkningen er i risikozonen. Problemet er, at kun få mennesker er klar over denne alarmerende fødevareusikkerhed. 
 
Hvorfor valgte du at arbejde for FN’s Fødevareprogram? 
Først og fremmest fordi jeg mener, at udryddelsen af sult er nøglen til udvikling og fremgang, da de sultende ikke kan koncentrere sig om meget andet end deres næste måltid. Ca. 870 mio. mennesker går hver dag sultne i seng, og ca. 3,5 mio. børn i udviklingslande under 5-års alderen dør hvert år på grund af fejl- og underernæring – det er 1 ud af 3 børn. 
 
Hvad har gjort mest indtryk på dig gennem din tid som JPO for FN’s Fødevareprogram?  
Der er så mange mennesker på begge sider af konflikten, der har forfærdelige og triste historier at fortælle. På Vestbredden og i Gaza, hvor vi arbejder, er det historier om ikke at have penge nok til at kunne brødføde familien; fængsling af deres nærmeste af politiske årsager; drab på deres nærmeste; nedrivning og trusler om nedrivning af hjem; daglig ydmygelse og diskrimination; samt restriktioner forårsaget af besættelsen, som forhindrer civile i at udvikle deres liv og økonomiske fremtid.   
Når det er sagt, så var besøg hos de familier, som modtog WFPs assistance efter oversvømmelser fuldstændig havde ødelagt deres hjem, dét der gjorde størst indtryk på mig.  Årsagen er, at vores fødevareassistance i disse tilfælde ikke adresserede behov forårsaget af ”menneskeskabte katastrofer”, men derimod af naturkatastrofer.
 
Hvad har været den mest udfordrende oplevelse du har haft i din tid hos FN's Fødevareprogram? 
Sikkerhed fylder en stor del i hverdagen her, og selvom at jeg ikke har været i en situation hvor jeg virkelig følte mig truet, så var det alligevel noget af en øjenåbner, da sirenerne gik i gang i Jerusalem under konflikten i november 2012, og vi var nødt til at søge dækning i WFP’s sikkerhedskælder. 
 
Har du et godt råd til dem, som gerne vil have en karriere indenfor humanitært arbejde?  
For at få drømmejobbet er det vigtigt at få en relevant profil mens man stadig er studerende, eksempelvis ved relevant erhvervserfaring. 
For de der ønsker at arbejde inden for det humanitære felt er det desuden vigtigt, at overveje konsekvenserne af denne type livstil. De fleste humanitære nødhjælpsarbejdere er udstationeret i frontlinjen og/eller i udviklingslande. Det betyder, at man ikke bare er langt fra dem man har kært, men også at man dagligt bliver konfronteret med en virkelighed (sult, fattigdom, uretfærdighed, vold osv.), som – i hvert fald for danskere – er meget forskellig fra vores opvækst. 
  
Her er billeder fra felten. Drengen til venstre modtager skolemad fra FN's Fødevareprogram. Copyright: WFP/Quique Kierszenbaum
 

Oversigt over WFP’s JPO-program
JPO-programmet er et FN-program som blev etableret i 1961, og som blev introduceret til FN’s Fødevareprogram (WFP) i 1985. JPO programmet giver en værdigfuld arbejdserfaring og oplæringsmuligheder for unge og motiverede fagfolk, som har interesse for en karriere inden for international bistand. På nuværende tidspunkt består en JPO-stilling af at assistere landekontorer i hele verden samt hovedkontorets afdelinger med at udføre WFP’s mandat inden for en bred vifte af områder. Eksempler på disse arbejdsområder er bl.a. fødevaresikkerhed, skolemadsprogrammer, indkøb og logistik, private partnerskaber, samarbejde med andre myndigheder, økonomisk forvaltning, revision, evaluering og kommunikation.

Det danske JPO-program 
Den danske regering er sponsor for WFP’s JPO-program. Danmark sponserede fra 2005 til 2012 15 JPO’er hos WFP. WFP har på nuværende tidspunkt tre danske JPO’er, der arbejder ved landekontorer i Sudan, Somalia og i Palæstina. JPO-stillingerne er sponsoreret af den danske regering og vil blive slået op her: http://um.dk/da/om-os/stillinger/ledige-stillinger/

For yderligere information om danske JPO-programmer læs mere her: http://um.dk/da/om-os/stillinger/raadgiverstillinger-finansieret-af-danida/multilaterale-raadgivere