Danmark og WFP

Udgivet på 22 maj 2012
Seneste nyt om Danmark og WFP

30 mio. fra Danmark til Syriens borgerkrigsofre via WFP

Danmark støtter flygtninge og ofre fra borgerkrigen i Syrien med 30 mio. kroner. Det oplyser udviklingsminister Christian Friis Bach (R) til DR Nyheder ifølge DR online mandag. "Man skønner at 2,5 mio. mennesker – altså det halve af Danmarks befolkning – nu vil få brug for fødevarehjælp. Derfor giver vi 30 mio. kroner ekstra til FN's Fødevareprogram (WFP) til de mange flygtninge", siger Christian Friis Bach. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside
 

Ambassaden i Rom søger praktikanter for 1. halvår af 2013

Ambassaden i Rom søger to praktikanter fra 1. februar 2013 og seks måneder frem. Et praktikophold på ambassaden i Rom giver udfordringer og mulighed for i praksis at prøve ens kundskaber af i et internationalt miljø i en spændende storby. Læs mere på ambassadens hjemmeside

15 mio.kr. til oversvømmelserne i Pakistan 

19 oktober - For tredje år i træk er Pakistan blevet hårdt ramt af oversvømmelser. Omkring 2,8 mio. mennesker i provinserne Punjab, Balochistan og Sindh er ramt, og flere end 370.000 huse er blevet ødelagt. Udviklingsministeren har derfor i dag besluttet at give i alt 15 mio. kr. til arbejdet med ofrene for oversvømmelserne i Pakistan, heraf 7,5 mio. kr. til FN's Fødevareprogram (WFP) og 7,5 mio. kr. til FN’s Børneorganisation (UNICEF). Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside 

Højniveaukonsultationer mellem Danmark og FN’s Fødevareprogram (WFP)

9 oktober - Centerchef Charlotte Slente deltog sammen med den danske permanente repræsentant til FN i Rom, Ambassadør Birger Riis-Jørgensen, i højniveaukonsultationer med FN’s Fødevareprogram (WFP) i organisationens hovedkvarter i Rom, d. 4. oktober 2012. WFP’s delegation blev ledet af dels den nye eksekutivdirektør Ertharin Cousin, dels viceeksekutivdirektør Amir Mahmoud Abdulla. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside 

Flere danskere mener udviklingsbistanden nytter

14 september 2012 - Antallet af danskere der mener udviklingsbistanden nytter, er vokset. Over halvdelen af danskerne mener nu, at udviklingsbistanden hjælper. De seneste år har kun omkring fire ud af ti danskere ellers sat deres lid til, at de mange milliarder til de fattige lande i høj grad gør en forskel. I dag svarer mere end hver anden dansker, at udviklingsbistanden hjælper i nogen eller høj grad. Det viser en ny rundspørge fra Danida. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside 

Analyse om Danmarks engagement i multilaterale udviklings- og humanitære organisationer

3 september 2012 - Den Multilaterale Analyse 2012 behandler udviklingen i rammebetingelserne for det multilaterale samarbejde, rapportering om indsatsen i organisationerne i det foregående år og anbefalinger om tilrettelæggelse af samarbejdet med organisationer i det følgende år med udgangspunkt i en vurdering af organisationernes evne til at bidrage til Danmarks udviklingspolitiske prioriteter.

Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside 

Regeringen øger udviklingsbistanden 

27 august 2012 - Regeringen øger igen i 2013 den danske udviklingsbistand, som med finanslovsforslaget 2013 tilføres yderligere 371 mio. kr. Det betyder, at der på finanslovsforslaget for 2013, som offentliggøres i dag, samlet er afsat 16 mia. kr. til udviklingsbistanden. I forhold til bistandens størrelse under den tidligere regering er der således tale om en stigning på omkring 609 mio. kr. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside 

Regeringen lancerer ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde 

29 april 2012 - Danmark får den første nye lov om udviklingspolitik i fire årtier og en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. Den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, ”Retten til et bedre liv”, lægger grundlaget for et effektivt dansk udviklingssamarbejde, som skal bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder. Danmark vil koncentrere sit udviklingspolitiske engagement på fire prioritetsområder: 1.Menneskerettigheder og demokrati. 2.Grøn vækst. 3.Sociale fremskridt. 4.Stabilitet og beskyttelse. Læs pressemeddelelsen fra udenrigsministeriet her og hele strategien her

Bevilling til humanitære landefonde i Sudan og Sydsudan 

7 maj 2012 - Udviklingsministeren har i dag bevilliget 20 millioner kroner til FNs fælles humanitære fond for Sudan og 30 millioner kroner til den tilsvarende fond for Sydsudan.Fondene uddeler bevillinger til akutte og langsigtede humanitære indsatser, der gennemføres af FN-organisationer og folkelige foreninger i de to lande, herunder ikke mindst til ofre og flygtninge fra de seneste kamphandlinger i Blue Nile og South Kordofan, samt i de omdiskuterede grænseregioner. Fondene er samtidig helt afgørende for FNs muligheder for at reagere hurtigt på nye kriser og sikre opbygning af tilstrækkelige nødlagre inden den snarlige regntid. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside 

Christian Friis Bach: Vi må ikke glemme de oversete katastrofer

22 marts 2012 - Udviklingsminister Christian Friis Bach øger støtten til Sahel-regionen i Vestafrika, hvor befolkningen lever på kanten af en ny afrikansk sultkatastrofe. Friis Bach har blandt andet besøgt en flygtningelejr i det nordlige Burkina Faso hvor WFP er til stede, samt aflagt besøg hos præsidenten af Niger. 8,8 millioner mennesker er truet af tørke og interne konflikter i Sahel regionen og der er brug for en hurtig forøgelse af støtten, hvis en katastrofe skal undgås. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside og se billeder fra ministerens tur her

Praktikophold ved ambassaden i Rom

19 marts 2012 - Ambassaden i Rom søger tre praktikanter fra 1. september 2012 og fem måneder frem (med mulighed for forlængelse yderligere seks måneder). Ambassaden stiller bolig ved ambassaden til rådighed, som deles med ambassadens andre praktikanter. Praktikopholdet er ulønnet. Se mere på ambassadens hjemmeside

Danidas Jubilæum: Dansk udviklingsbistand gennem 50 år

13 marts 2012 - I år er det 50 år siden, Danida blev oprettet.  I marts 1962 vedtog  Folketinget  ”Loven om Danmarks bistand til udviklingslandene”. Og lige siden har Danmark støttet og samarbejdet med et stort antal fattige udviklingslande verden over. Jubilæet vil blive fejret på forskellig vis. Den mest markante jubilæumsfejring har Danida valgt at ”flytte ud i landet”. Læs hele historien på udenrigsministeriets hjemmeside

Christian Friis Bach fortæller om kampen mod sult

29 Februar 2012 - 50 indflydelsesrige mennesker fra hele verden har, i anledningen af WFP's 50 års fødselsdag, indspillet et klip, hvor de fortæller om deres betragtninger om den globale kamp mod sult. Christian Friis Bach har bidraget og fortæller i et klip, om kampen mod sult og om hvordan bla. støtte til lokale bønder, kan være en bidragende faktor til positive forandringer. Udover Christian Friis Bach, så fortæller FN's general-sekretær Ban-Ki Moon, Bill Gates samt Europa Kommissionens Kristalina Georgieva også om deres syn på det globale problem.

Se klippet her.  

Den danske permanente repræsentant til FN i Rom, ambassadør Birger Riis-Jørgensen, overrækker sine akkreditiver

23 Februar 2012 - Den danske permanente repræsentant til FN i Rom, ambassadør Birger Riis-Jørgensen, overrækker sine akkreditiver til eksekutivdirektør for FN's Fødevareprogram (WFP), Josette Sheeran, d. 7 februar 2012 i WFP's hovedkvarter i Rom.

Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside

Det danske EU-formandsskab opfordrer EU og medlemslandene til at øge bistandshjælpen og den humanitære indsats i Sahel-regionen for at undgå en alvorlig fødevarekrise.

13 Februar 2012 - Den 9. februar vil udviklingsminister, Christian Friis Bach, præsentere de danske humanitære prioriteter for Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg (DEVE).

Den danske udviklingsminister, Christian Friis Bach, siger: ”Vi ved, at en fødevarekrise om få måneder vil ramme børn og sårbare grupper i Sahel-regionen. Vi kan ikke vente til CNN ankommer. Vi bliver nødt til at handle nu for at modvirke de humanitære konsekvenser af fødevarekrisen. Derfor organiserede det danske EU-formandskab d. 8. februar et højniveau-møde i Bruxelles for at skabe opmærksomhed om den forestående fødevarekrise.”

Det er også en nøgleprioritet for det danske EU-formandskab i fremtiden at undgå humanitære kriser som følge af naturkatastrofer og klimaforandringer ved at bygge bro mellem den humanitære bistand og udviklingsbistanden. Det internationale samfund bliver nødt til at tage ved lære af de tidligere erfaringer fra Afrikas Horn, og der er behov for mere fleksibel støtte og investeringer i modstandskraft og katastrofeberedskab.

”At investere i katastrofeforebyggelse og -beredskab er ikke bare en god idé. Det er strengt nødvendigt og en særdeles god investering. Forskning viser at én euro investeret i katastrofeberedskab vil føre til en besparelse på mellem fem og syv euro ved senere hjælpeindsatser. Vi kan ikke i det 21. århundrede acceptere hungersnød. Under det danske EU-formandskab vil jeg derfor samarbejde med Den Fælles Udenrigstjeneste, EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet samt medlemsstaterne om at adressere de grundlæggende årsager til humanitære kriser som følge af bl.a. klimaforandringer,” siger Christian Friis Bach.

Læs hele pressemeddelelsen på Udenrigsministeriets hjemmeside

Bland dig i debatten om Danmarks nye udviklingssamarbejde

9. januar 2012 - I første halvår af 2012 skal den danske regering formulere en ny strategi for det danske udviklingssamarbejde. Strategien dækker de omtrent 15 milliarder kroner, Danmark årligt fordeler i form af udviklingsbistand. Den strategi ønsker udviklingsminister Christian Friis Bach at forankre i en debat, alle danskere kan deltage i.

Fra 9. – 31. januar sætter politiken.dk i samarbejde med Udenrigsministeriet og otte eksperter Danmarks udviklingspolitik til debat: Hvilke områder skal vi prioritere? Og hvem skal pengene gå til? Otte eksperter med solid indsigt i Danmarks velfærdssamfund og internationale arbejde vil dele deres syn på, hvordan Danmark bedst kan spille en rolle i verdens fattigste lande. Men Udenrigsministeriet og Politiken inviterer også læserne til at bidrage med perspektiver på, hvordan Danmark fremover bedst engagerer sig i verdenen. 
Debatten og læsernes bedste input vil indgå i regeringens arbejde. Udviklingsminister Christian Friis Bach deltager løbende i debatten.

Læs mere og deltag i debatten på Politikens hjemmeside og læs det første debatindlæg fra Jacob Mchangama, CEPOS her: Basale rettigheder fjerner ikke verdens fattigdom.

Danmark giver hjælp til kriseområder på 55 mio. kroner

3. januar 2012 - Udviklingsministeren har besluttet at give 55 mio. kroner til en række humanitære kriser flere steder i verden. Udviklingsministeren håber at en tidlig indsats kan mindske risikoen for, at der opstår konflikter, og at store befolkningsgrupper bliver tvunget til at flytte...

...Krisen i Sahel-bæltet støttes gennem Verdensfødevareorganisationen (WFP) og FN’s Børnefond (UNICEF) med i alt 30 mio. kr. I regionen er 80 pct. af al dyrkbar landbrugsjord påvirket af tørke og ørkenspredning. Det skaber store fattigdomsproblemer for de mennesker, der bor i de berørte områder, og der er stadig mere udtalte problemer med underernæring. Specielt i landene Niger, Chad, Sudan, Burkina Faso og Mali melder både UNICEF og WFP om stigende fødevareusikkerhed på grund af tørke og høje fødevarepriser.

Læs hele pressemeddelelsen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Udviklingsministeren mødes med FN-organisationer om fødevaresikkerhed

18. november 2011 - Udviklingsminister Christian Friis Bach fremlagde regeringens styrkede udviklingspolitiske indsats, herunder det øgede fokus på fødevaresikkerhed, samt forventningerne til COP 17 i Durban og Rio+20, da han mødtes med eksekutivdirektøren for FN’s Fødevareprogram (WFP) Josette Sheeran og præsidenten for Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) Kanayo Nwanze. Ministeren betonede nødvendigheden af et øget fokus på landbrugssektoren i de igangværende globale energi- og klimadrøftelser med henblik på at sikre en mere sammenhængende global indsats for at fremme bæredygtighed, fattigdomsbekæmpelse og vækst.

Læs hele pressemeddelelsen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Danmark sender yderligere nødhjælp til hungersnøden på Afrikas Horn

4. august 2011 - FN har nu erklæret tre nye områder i Somalia for hungersramte. Med en stigning på over 1 million flere nødstedte i løbet af en uge på Afrikas Horn breder krisen sig hastigt. Over 12,4 millioner mennesker har akut brug for hjælp. Værst er det i Somalia, hvor næsten 1,3 mio. børn er afhængige af nødhjælp, og heraf er halvdelen allerede alvorligt underernærede.

Læs hele pressemeddelelsen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Danmark giver nødhjælp

30. juli 2011 - FN’s Fødevareprogram WFP opskalerer indsatsen på Afrikas Horn, hvor knapt 12 millioner mennesker nu er ramt af tørke og konflikt. På den baggrund udbetaler Danmark nu et bidrag på 85 mio. kr. til WFP, hvoraf en del vil kunne anvendes til de hungersramte på Afrikas Horn. Hertil kommer et bidrag på 2 mio. kr. fra statens nødhjælpspulje til Læger Uden Grænser til at hjælpe somaliske flygtninge i flygtningelejrene i Dadaab i Kenya.

Læs hele pressemeddelelsen på Udenrigsministeriets hjemmeside.