Biografi af David M. Beasley, Eksekutivdirektør

Udgivet på 09 juni 2017

Maj 2017

David Beasley har i sin karriere, der spænder over mere end fire årtier i både det offentlige og det private, arbejdet på tværs af politiske, religiøse og etniske linjer for at fremme økonomisk udvikling, humanitær assistance, uddannelse og interkulturelt samarbejde mellem trosretninger for de mest udsatte mennesker i verden. I de seneste ti år har Beasley arbejdet med både indflydelsesrige ledere og lokale programchefer i mere end 100 lande på projekter til fremme af fred, forsoning og økonomisk fremgang. I Etiopien arbejdede han sammen med Tony Hall, tidligere amerikansk ambassadør til FN’s fødevareorganisationer*, i et partnerskab med hjælpeorganisationen Project Mercy for at sikre mad til internt fordrevne mennesker. 

Beasley har også bidraget til at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatsektor, politiske- og ikke-statslige sektorer i områder med langvarige politiske, etniske og religiøse spændinger. Sammen med sit team ledte han i 2016 en international konference i Kosovo, som bragte hundredvis af erhvervs- og politiske ledere fra Balkan sammen til fem dages dialog.

Som guvernør i den amerikanske delstat South Carolina fra 1995 til 1999 viste Beasley stor handlekraft i kritiske øjeblikke. Hans lederskab før, under og efter orkaner gjorde det muligt at evakuere hundredtusindvis af mennesker og sikrede de mest udsatte familier adgang til mad, sundhedsydelser og husly under og umiddelbart efter naturkatastroferne. Han reformerede visionært statens strafferets-, økonomi, velfærds- og uddannelsessystemer. Gennem konkrete mål og fokus på særlige vækstindustrier transformerede han økonomien til et sundt, alsidigt og robust marked og opnåede derigennem en af de laveste arbejdsløshedsrater i landet og øgede årlige privatsektor kapitalinvesteringer. Han etablerede en kommission for racerelationer og ansatte et hidtil uset antal kvinder og medlemmer af minoritetsgrupper i sin stab og på ledende stillinger. Beasley var den første guvernør i South Carolina som beordrede konføderationsflaget fjernet fra delstatens parlamentsbygning. En handling, der blev afgørende for hans mislykkede forsøg på genvalg, men gav ham ”John F. Kennedy Profile in Courage Award.”

Som politiker har Beasley skærpet sine diplomatiske færdigheder, som han har forsat med at gøre brug af efter han forlod sit offentlige embede. Han har en grundlæggende tro på, at personlig dialog og relationer er afgørende for konfliktløsning. Han har rejst i op mod 30 lande årligt for at fremme fred og stå i spidsen for konferencer og missioner i blandt andet Kosovo, Sydsudan, Sudan, Tunesien og Yemen. Gennem sine rejser har Beasley udviklet nære personlige relationer med ledere af mange nationer, inklusiv statsledere og parlamentsmedlemmer.

Beasley fik sin bachelorgrad fra Clemson Univeristy og en doktorgrad i retslære fra University of South Carolina, og han har undervist på Harvard University Kennedy School of Government. Han blev valgt til et offentligt embede første gang i en alder af 21 som medlem af Repræsentanternes Hus i South Carolina. Han er gift med Mary Wood Payne og er far til fire børn.

*FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) og FN’s Fødevareprogram (WFP).