Bangladesh: Sådan ruster Rabia sig mod naturkatastrofer

Udgivet på 12 marts 2015

Naturkatastrofer og klimaforandringers konsekvenser skubber sårbare mennesker fra det lavtliggende kystnære bælte i Bangladesh dybere ned i fattigdom. Med støtte fra WFP har Rabia Khatun kunnet løfte sig op fra dyb armod til større fødevaresikkerhed og bæredygtig indkomst.

Af Nusrat Zahir og Leonora Beck, WFP Bangladesh. Fotos: WFP/Rein Skullerud

Patharghata, Bangladesh – På bare to år har 35-årige Rabia Khatun fra et af de mest katastrofetruede områder 
i verden formået at vende sit liv som en ultra-fattig kvinde i en fundamentalt anden retning.

Hun levede, som en af mange, i ekstrem fattigdom i Bangladesh’ sydlige kystbælte, hvor lokalsamfund gentagne gange bliver ramt af altødelæggende cykloner, oversvømmelser og stille katastrofer som saltvand-indtrængen og floderosion.

Rabia og hendes mand Abul Kalam plejede til at gå fra dør til dør i håb om at finde arbejde for dagen. Uvisheden om, hvorvidt de ville være i stand til at mætte de tomme maver på deres tre børn, tvang dem til at træffe svære beslutninger. Rabia og Abul Kalam opgav til sidst at sende deres døtre i skole efter at have kæmpet med at betale skolepenge og skoleuniformer.

I 2013 valgte FN’s Fødevareprogram (WFP) Rabia til at deltage i det toårige program Forbedring af Modstandskraft ved Naturkatastrofer og Effekterne af Klimaforandringer (ER). Hun modtog 46 kg. ris, bælgfrugter og vegetabilsk olie samt godt DKK 100 om måneden til gengæld for at hjælpe med til at opbygge modstandskraft i form af udgravning af kanaler og udbygning af dæmninger. Herudover fik Rabia 22,5 kg ris og knap DKK 60 per måned for at deltage i programmets kurser.

Faktaboks: Klimaforandringer forværrer katastrofer
På indekset over de mest sårbare lande i forhold til klimaforandringer (Climate Change Vulnerability Index 2015) ligger Bangladesh nummer et i verden. Omkring 20 procent af Bangladesh er oversvømmet på et normalt år og op til 70 procent i tilfælde af voldsomme oversvømmelse. Naturkatastrofer i Bangladesh forventes at stige både i hyppighed og intensitet i de kommende årtier som følge af klimaforandringer.Fra 2011 til 2014 har WFP forbedret infrastrukturen for 1.848 landsbyer i Bangladesh ved at konstruere over 1900 km kombinerede veje og dæmninger, løfte fundamentet under 358 klynger af boliger og grave kanaler til dræn og kunstvanding. I samarbejde med regeringen i Bangladesh har WFP i 2014 uddelt mad og kontanter for arbejde og uddannelse til 80.000 mennesker, mere end 70 procent af dem kvinder. Indberegnet deres familier har i alt 400.000 mennesker i 124 katastrofetruede lokalsamfund nydt godt af programmet.

Økonomiske forbedringer

En af fordelene ved programmet er, at de katastrofeudsatte samfunds fysiske omgivelser bliver mere modstandsdygtige. Men at opbygge modstandskraft er en mangesidet øvelse, hvor et hjem sikret mod oversvømmelser, viden og færdigheder til at forberede sig på og håndtere katastrofer, og økonomisk sikkerhed til at restituere og genopbygge i kølvandet af et chok, er mindst lige så afgørende, når man bor i stadig mere risikofyldte omgivelser som dem i Patharghata.

Rabia modtog undervisning i forskellige emner, herunder risikominimering af naturkatastrofer (Disaster Risk Reduction – DRR), virksomhedsledelse, indkomstskabende aktiviteter, mad og ernæring og styrkelse af kvinders position. Hun besluttede at investere en del af sin indtjening fra programmet i leje af et lille stykke jord og i frø til at dyrke sin egen køkkenhave. Kort tid efter havde frø og muld genereret en ekstra indtjening. Familien skulle ikke længere gå fra dør til dør men fik en stabil indkomst fra bønner, aubergine, spinat og kartofler. For at øge familiens indtjening yderligere købte Rabia fem høns og seks ænder, som hun betalte med indtægterne fra grøntsagerne.

I dag genererer grøntsagerne godt DKK 50 hver uge, og æggene giver en ekstra indtjening på omkring DKK 45 om måneden. Rabia har nu kontanter på hånden, en lille opsparing i banken, og har indskrevet sine tre børn i skole igen.

"Jeg er virkelig glad, fordi min familie og mine pårørende respekterer mig, nu hvor jeg er i stand til at arbejde og bidrage til at forbedre vores liv. Vores fremtidige plan er at fortsætte dette arbejde og sikre, at vores døtre får den bedste mulige uddannelse, så de også kan blive stærke og uafhængige," siger Rabia begejstret. 

Foto: WFP/Rein Skullerud

Faktaboks: FN’s Verdenskonference for Risikominimering af Naturkatastrofer

Den tredje Verdenskonference for Risikominimering af Naturkatastrofer (Disaster Risk Reduction – DRR) finder sted i dagene 14. – 18. marts i Sendai, Japan. 

Antallet af katastrofer stiger og Risikominimering af Naturkatastrofer er en af FN’s Fødevareprograms vigtigste opgaver. Indsatsen spænder bredt fra katastrofeforebyggelse og -indsats over genopbygning til kapacitetsopbygning.