925 millioner mennesker sulter

Udgivet på 16 september 2010
Antallet af mennesker der lider af sult, er faldet. Men tallet er stadig uacceptabelt højt.

Rom - FNs fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) og FNs Fødevareprogram (WFP) konstaterer, at antallet af sultende mennesker i verden stadig er uacceptabelt højt, til trods for at tallet nu er under en milliard.

"Det er estimeret at 925 millioner mennesker lider af kronisk sult i 2010. Det er 98 millioner færre end i 2009, da tallet var helt oppe på 1,023 milliarder. Hvert sjette sekund dør et barn af årsager der kan relateres til underernæring. Sult er fortsat et af verdens største problemer og det er uacceptabelt," siger FAO-direktør Jaques Diouf.

Diouf forklarer, at den vedvarende sultproblematik gør det ekstremt vanskeligt at opnå, ikke bare det første tusindsårsmål, at eliminere fattigdom og sult, men også resten af dem.

Ingen tid at spilde

"Den internationale kamp mod sult er i fare. Hvis de høje fødevarepriser fortsætter, kan det vanskeliggøre indsatsen for bekæmpelse af sult," siger Diouf. "Den solide og omgående indsats fra nationer og verden har været afgørende for at dæmme op for den galopperende sultstatistik. Men vi har ingen tid at spilde. Vi må fortsætte kampen mod sult for at sikre stabilitet og for at beskytte liv og værdighed," siger WFP-direktør Josette Sheeran.

Ikke bare tal

De nye tal i sultstatistikken bliver præsenteret i den årlige "The State of Food Insecurity in the World"-rapport (SOFI), som publiseres af FAO og WFP i oktober. "Verdens sultproblemer er ikke bare tal. Det er mennesker - fattige kvinder og mænd som knokler for at give deres børn et bedre liv. Det er unge mennesker som prøver at bygge en fremtid for sig selv. Det er ironisk at de fleste af dem faktisk bor på landet i udviklingslandene. Over 70% af verdens ekstremt fattige, der lever for under en dollar om dagen, bor på landet. Èn milliard mennesker sulter og fire ud af fem er bønder i en eller anden grad," siger Yukiko Omura, vicepræsident i Den Internationale Fond for Jordbrugsudvikling (IFAD).

Økonomisk vækst, lavere priser

Det faldende antal sultende i 2010 skyldes i høj grad fornyet økonomisk vækst, specielt i udviklingslandene, samt faldende fødevarepriser siden 2008. Af FN's otte tusindårsmål, der blev vedtaget i 2000, lover mål nummer et at halvere verdens sultende fra 20 til 10 procent inden 2015. Med fem år igen er andelen nu 16 procent.

Strukturelt problem

Det faktum at antallet af underernærede er fortsat med at stige, selv i perioder med høj vækst og relativt lave priser, indikerer at sult er et strukturelt problem, mener FAO. Derfor er økonomisk vækst ikke tilstrækkeligt for at kunne eliminere sult indenfor en acceptabel tidsperiode.

”Men der er succeshistorier i Afrika, Asien og Sydamerika," sagde Diouf. "Disse erfaringer skal skaleres op og bruges igen."

Globalt markerer årets sluttal på 925 millioner en nedgang på 9,6 procent fra 2009 niveauet. Asien står for den største reduktion, hvor 80 millioner færre mennesker er estimeret at sulte i år. I Afrika syd for Sahara er nedgangen noget mindre, med omkring 12 millioner færre mennesker end året før. Her sulter fortsat én ud af tre. I maj sidste år lancerede Diouf kampagnen "1 billion hungry", som opfordrede verdensledere til at tage yderligere aktion i kampen mod sult. Mere end en halv million har allerede skrevet under på et protestskriv, som beder politikerne om at lade bekæmpelse af sult have første prioritet. Èn million forventes at have underskrevet inden udgangen af året.

Fra rapporten:
  • To tredjedele af verdens underernærede bor i følgende syv lande: Bangladesh, Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Indien, Indonesien og Pakistan.
  • Regionen med flest underernærede er fortsat Asien og Stillehavet med 578 millioner. 
  • Fremgangen varierer landene imellem. I løbet af 2005 til 2007 havde Congo-Brazzaville, Ghana, Mali og Nigeria allerede opået det første tusindårsmål. Etiopien og flere andre er tæt på at opnå det. Imidlertid voksede andelen af underernærede til 69 procent i DR Congo. 
  • I Asien har Vietnam, Myenmar og Armenien allerede opfyldt tusindårsmål nummer ét. Kina er tæt på.
  • I Sydamerika og Caribien har Guyana, Jamaica og Nigaracua også opfyldt det første mål, mens Brasilien nærmer sig.