8 fakta om katastrofer, sult og ernæring

Udgivet på 05 oktober 2016

Foto © WFP/Ranak Martin

Katastrofer påvirker verdens fattigste mennesker og samfund uforholdsmæssigt meget, hvilket medfører en væsentlig forøgelse af sult og underernæring. Sult og underernæring gør folk mere udsatte. Derfor er katastrofe- og risikoforebyggelse en vigtig prioritet for FN’s Fødevareprogram (WFP). 


Her er nogle vigtige fakta om sammenhængen mellem katastrofer og sult.

1. Mere end 80 procent af verdens mest fødevareusikre mennesker lever i lande med stor risiko for naturkatastrofer, der forårsager alvorlig miljøødelæggelse.
(Kilde: INFORM, 2014. INFORM Natural Hazard Composite Indicator

2. Over 10 procent af verdens befolkning (980 millioner mennesker) lever for mindre end US $ 1,25 (DKK 8,5) per dag i landområder, hvor de er afhængige af landbrug og står overfor en stigende risiko for katastrofer. (Kilde: EM-DAT, 2014. International Disaster Database)

3. I 2050 kan sult og underernæring blandt børn stige med op til 20 procent som følge af klimarelaterede katastrofer. (Kilde: IPCC’s Fifth Assessment Report (AR5))

4. Mere end 20 procent af højdeforskellen på mennesker i udviklingslande er bestemt af miljømæssige faktorer, især tørke.
(Kilde: Silventoinen, K. 2003. Determinants of variation in adult body height. Journal of Biosocial Sciences,35:263–285)

5. Undersøgelser fra Bangladesh viser et øget antal akut underernærede og væksthæmmede førskolebørn efter oversvømmelser, som følge af reduceret adgang til fødevarer, øgede vanskeligheder i at yde ordentlig pleje og større udsathed i forhold til forurenende stoffer.
(Kilde: Del Ninno, C., Dorosh, P.A. and Smith, L.C. 2003. ‘Public policy, markets and household coping strategies in Bangladesh: Avoiding a food security crisis following the 1998 floods’. World Development 31(7): 1221–1238.)

6. I Filippinerne, i de seneste to årtier, er 15 gange så mange spædbørn døde i løbet af de første 24 måneder efter tyfoner, som af tyfonerne selv; de fleste af dem var nyfødte pigebørn.
(Kilde: Hsiang and Anttila-Hughes, 2013. Destruction, Disinvestment, and Death: Economic and Human Losses Following Environmental Disaster)

7. Tørke har alvorlige konsekvenser for kostens variation og reducerer det samlede fødevareforbrug i Niger. Uanset fødested, er børn født under en tørke mere end dobbelt så udsatte i forhold til at blive fejlernærede i alderen 1 – 2 år.

8. Sult kan ikke elimineres i vores levetid, med mindre vi opbygger modstandskraften hos sårbare mennesker til at stå imod øget risici for katastrofer og klimaforandringer.