7 milliarder munde at mætte

Udgivet på 01 november 2011

Øget produktion på smålandbrug bliver essentiel i de kommende årtier. Gennem P4P initiativet arbejde WFP for at involvere småbønder i lokale markeder og øge deres produktionsevne (Copyright: WFP/Vanessa Vick)

Verdens befolkning har netop rundet 7 milliarder, og hvert syvende af disse mennesker lider af sult.

Baby nummer 7 milliard fødes ind i en verden, hvor presset på tilgængelige ressourcer bliver stadigt større – ikke blot på grund af det stigende befolkningspres, men også som følge af stigende fødevarepriser, øget urbanisering og klimaforandringer. Barnet vil træde ind i en verden, hvor udsatte befolkninger vil finde det stadigt mere vanskeligt at sikre sig fødevarer og den rette ernæring.

Dette er årsagen til, at FN’s Fødevareprogram (WFP), verdens største humanitære organisation, bekæmper sult gennem en række nye metoder, så som gennem arbejde med småbønder, gennem indførelse af nye ernæringsrigtige produkter og ved at nå ud til børn tidligt i livet, når deres hjerner og kroppe er mest modtagelige overfor næring.

  • WFP optrapper sine sociale sikkerhedsnet, støtter småbønder og styrker regionale reserver af fødevarer for at beskytte de mest udsatte mennesker fra det stigende pres der ligges på fødevaresystemer.
  • WFP er i gang med at videreudvikle sine programmer for kontantoverførsler og distribution af madkuponer for at sikre fødevaretilgængelighed i byområder. WFP drager også nytte af forskellige værktøjer, der kan hjælpe udsatte lokalsamfund med at forberede sig på konsekvenserne af klimaændringer.
  • WFP sørger for, at der gives den rigtige type mad på det rigtige tidspunkt – især til sultne børn. Adgang til den rette ernæring i løbet af de første 1000 dage af et barns liv er essentielt for at det kan få en sund start på livet.

Men vi kan alle hjælpe til i kampen mod sult. Næsten en milliard mennesker går sultne i seng hver aften. Mere end dobbelt så mange mennesker er online, og du er en af dem. Tænk engang hvad vi sammen kunne opnå hvis to milliarder mennesker stod sammen i kampen mod sult.