5 ting vi kan lære fra Global Nutrition Report

Udgivet på 07 juli 2016

Rapporten om global ernæring og sundhed i 2016, Global Nutrition Report, blev udgivet i juni. Rapporten er en indikation af verdens fremskridt i forhold til at få bekæmpet fejlernæring, og den viser nogle afgørende tendenser. Her er fem hovedpunkter som FN’s Fødevareprogram (WFP) fokuserer på. 


Foto: WFP/ Bertha Tilmantaite

1. Fejlernæring påvirker nu hver tredje

Karakteren af ​​fejlernæring er under forandring. Antallet af væksthæmmede børn er fortsat alarmerende højt, selv blandt de velhavende. Samtidigt er antallet af overvægtige børn hastigt stigende i de fattige lande. Næsten halvdelen af ​​alle lande står nu med en såkaldte "dobbelt byrde" i forhold til fejlernæring med et højt antal af både underernæring og overvægt.

Denne udvikling er afgørende for WFP – en organisation, der længe har bekæmpet fejlernæring. Vores arbejde skal fortsat være dynamiske og relevant og fokuseret på at fremme sunde kostvaner og øge adgang til nærende fødevarer, samt forebygge fejlernæring i alle dens former.

2. Data fortæller os ikke hele historien

Der er en stor mangel på data, som kan fortælle os, hvad der virker, og hvad der ikke gør, hvem vi skal være rettet mod, og hvordan vi skal nå ud til dem. Det hæmmer indsatsen for at reducere den globale fejlernæring. I mange tilfælde findes disse data, men er ikke umiddelbart tilgængelige.

I WFP og vores partnerorganisationer har vi en betydelig viden om ernæring, især om program implementering, optrapning og evaluering. Vi bliver mere og mere systematisk i vores tilgang til disse data, og vi bliver bedre til at rekruttere mere personale på tværs af lande så vi bedre kan dokumentere vores erfaringer, og dele disse gennem nye platforme. Dette omfatter f.eks. at tilslutte globale platforme med partnere som Verdensbanken, UNICEF og Food Fortification Initiative for at øge tilgængeligheden af disse data både internt og eksternt.

3. Det økonomiske afkast på investeringer i ernæring og sundhed er enorm

Børn, som ikke lider af fejlernæring, vil typisk have højere IQ, få mere uddannelse og bedre løn, og få børn, der er mere tilbøjelige til at opleve det samme. God ernæring skaber en kaskade af fordele, der forbedrer sundhed, uddannelse, beskæftigelse og styrker kvinder i deres rettigheder, og reducerer fattigdom og ulighed.

Det er derfor ikke overraskende, at for hver dollar investeret i beviste ernæringsindgreb, er der et afkast på 16 USD. Et tilsvarende afkast på Wall Street ville få investorer til at strømmende til.

Alligevel er ernæringsindsatser konsekvent underfinansieret. I mange lande afsætter regeringer kun 2 procent af udgifterne til at reducere underernæring.

WFP arbejder tæt sammen med regeringer, og hjælper dem med at opfylde deres løfter om at få en ende på underernæring inden 2030, og at omsætte den politiske vilje til egentlige budgetbevillinger.


Foto: WFP/ Martin Ranak

4. Ekstrem fattigdom og fejlernæring er koncentreret i akutte nødsituationer

Global fattigdom og fejlernæring samler sig i stigende grad i nødsituationer. Et hidtil uset antal udsatte mennesker er blevet fordrevet af kriser, og antallet af globale flygtninge er højere end nogen sinde på 19,6 millioner.

Mange flygtninge er i vid udstrækning afhængig af WFP’s fødevarebistand, men manglende finansiering betyder nedskæreringer i madrationer, og næringsrige og berigede fødevarer er blandt de første til at falde bort på grund af deres højere omkostninger. I forbindelse med de nye globale mål og stigende fokus   på ernæring, er 2016 en enestående mulighed for at forbedre ernæring blandt flygtninge og andre fordrevne. WFP fortsætter med at kæmpe for at få tilstrækkelige ressourcer til at prioritere ernæring for disse grupper.

Foto: WFP/ Michael Tewelde


5. Vi ved forandring er mulig, og at det kan gå hurtigt

Nogle lande har gjort enorme fremskridt for at bekæmpe underernæring, og andre regeringer kan lære af dem. Antallet af børn med væksthæmning i Ghana, er f.eks. næsten halveret på bare 11 år. Brasilien – et godt eksempel hvor regeringstiltag mod underernæring - har opnået ligeså imponerende resultater.

WFP formidler samarbejde mellem regeringer, så de kan lære af hinandens succeser. For eksempel, i det forløbne år har Centre of Excellence Against Hunger, som drives i fællesskab af WFP og den brasilianske regering, sørget for at repræsentanter fra Ghana, Liberia, Etiopien og Kenya kunne besøge og lære af erfaringerne i Brasilien, og derved hjælpe disse lande med at udvikle deres egne ernæringspolitikker og -programmer.

 

Se den komplette 2016 Global Nutrition Report online.

Foto: WFP/Berta Tilmantaite