5-punkts handlingsplan omkring fødevarepriser

Udgivet på 24 februar 2011
.
WFP har lavet en 5-punkts handlingsplan for at hjælpe lande med at tackle de stigende fødevarepriser og den udfordring det er at forsyne den mest sårbare befolkning med en stabil mængde af mad.

 

Her er 5 ting, der kan hjælpe lande til at overkomme de udfordringer, som de stigende fødevarepriser giver dem.
 

Strategic reserves 

Verdensbankens direktør, Robert Zoellick, har ligeledes anbefalet etableringen af små regionale humanitære reserver i udsatte områder med dårlig infrastruktur. I en ledende artikel publiseret i 'Financial Times' i januar, påpegede han, at på steder, hvor fødevarekrisen fra 2008 med stor med stor sandsynlighed vil genopstå og hvor infrastukturen er svag, såsom Afrikas Horn, vil små prepositionedere strategiske reserver kunne betyde, at man vil kunne brødføde de sultne langt hurtigere og til lavere pris.
 
 
 

 

1.  Udvikling af fødevarereservesystemer. Dette kan gøres ved at øge omfanget af WFPs eksisterende tiltag, sådan som fredadrettede indkøb og udbygning af de allerede etablerede lagre. Dette vil give WFP adgang til nationale og regionale fødevarelagre i tilfælde af krise og vil opbygge små regionale reservesystemer under WFPs administration.
 

2. Udbygning af sociale sikkerhedsnet; såsom mor/barn ernæring, skolemad og arbejdsskabende programmer, der alt efter markedsbetingelserne er baserede på enten mad- eller kontanter, og som kan beskytte de mest sårbare befolkningsgrupper.
 

3. Støtte til småbrug og kvindelige landmænd for at reducerer deres sårbarhed og hjælpe småbrug med at blive en større del af løsningen på forsyningsiden af problematikken omkring fødevaresikkerhed. Dette blandt andet ved at promovere småbrugsproduktion, opbygge det lokale markeds infrastruktur og øge WFPs indkøb fra det lokale marked.
 

4. Styrke tilslutningen til løfter givet under topmødet i Rom i 2009, som undtager humanitære fødevareindkøb fra eksportforbud, retriktioner og ekstraordinære skatter. Etiske regler som specifikt tillader undtagelse for WFP’s fødevareindkøb.
 

5. Opbygge multilaterale mekanismer til forbedring af analyserne af fødevarepriser, produktion og oplagring for at støtte G20s indsats for at gøre gennemskueligheden på fødevaremarkedet bedre.