2015 Målene er et stærkt afsæt for de nye verdensmål for bæredygtig udvikling

Udgivet på 06 juli 2015

Den sidste og endelige evaluering af FN's 2015 Mål lanceres idag.
Bliv klogere på, hvor langt vi er nået, og hvad vi kan bruge resultaterne til fremadrettet.

2015 Målene har skabt den mest succesfulde anti-fattigdomsbevægelse i historien og vil tjene som et stærkt afsæt for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling, der skal vedtages i år. Således konkluderer den sidste statusrapport for 2015 Målene, som lanceres i dag af FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon. 

Statusrapporten finder, at den 15 år lange indsats for at nå de otte ambitiøse mål, der blev udarbejdet på baggrund af Millenniumdeklarationen fra 2000, stort set har været en succes i hele verden. Rapporten  anerkender dog samtidig, at vi ikke er i mål. De data og analyser, der præsenteres i rapporten, viser, at det er muligt gennem en målrettet indsats, fornuftige strategier, tilstrækkelige ressourcer og politisk vilje, at gøre fremskridt for selv de fattigste lande.

”Efter markant og kontinuerlig fremgang ved vi nu, at ekstrem fattigdom kan udryddes inden for den næste generation”, udtaler Ban Ki-moon. ”2015 Målene har i høj grad bidraget til fremskridt og har lært os, hvordan regeringer, erhvervslivet og civilsamfundet kan arbejde sammen for at opnå store samfundsforandringer.” 

Det internationale samfund har gjort store fremskridt i forhold til reducere sult og fattigdom under 2015 Målene. Siden 1990 er antallet af mennesker, der sulter reduceret med 200 millioner og andelen af sultende mennesker i udviklingslandene er faldet med næsten halvdelen.

For kun to korte årtier siden, levede næsten halvdelen af befolkningen i verdens udviklingslande i ekstrem fattigdom. Antallet af mennesker, der nu lever i ekstrem fattigdom, er faldet med mere end halvdelen fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015.

Verden har også oplevet dramatiske forbedringer i ligestilling indenfor skolegang og uddannelse, og lige mange piger som drenge indskrives i grundskolen i de fleste lande. 

Uligheder fortsætter
Statusrapporten fremhæver, at der har været betydelig fremgang for mange af målene på verdensplan, men at fremgangen har været ulige på tværs af regioner og lande og har efterladt signifikante huller. Konflikter er stadig den største trussel mod menneskelig udvikling. Skrøbelige og konfliktramte lande oplever de højeste fattigdomsrater. 

Ny dagsorden for bæredygtig udvikling
Verdens ledere har opfordret til en ambitiøs langsigtet dagsorden for bæredygtighed, der skal efterfølge 2015 Målene. Med udgangspunkt i den succes og det momentum, som 2015 Målene har skabt, skal nye mål bane vejen for mål for større lighed, økonomisk vækst, anstændige jobs, industrialisering, adgang til energi, bekæmpelse af klimaforandringer, bæredygtigt forbrug og produktion, fred og retfærdighed.

”Den nye udviklingsdagsorden bestræber sig på at bygge videre på vores succeser og få alle lande til at arbejde sammen for en mere velstående, bæredygtig og retfærdig verden”, konkluderer Ban Ki-moon.

Læs hele rapporten her