10 fakta om sult i Sydsudan

Udgivet på 25 marts 2015

Foto: WFP/Giulio d'Adamo

Her er ti vigtige fakta om sultkrisen i Sydsudan, hvor WFP fortsætter med at levere mad på alle mulige måder til de nødstedte.

20. marts 2015 - foto © WFP/Philip Herzog

1. Flere end 2 millioner mennesker er flygtet fra deres hjem - til andre steder i Sydsudan eller til nabolandene - som følge af den konflikt, der brød ud i verdens yngste nation i december 2013.

2. En kæmpe humanitær indsats hjalp med at afværge hungersnød i Sydsudan i 2014, og WFP var en ledende organisation i denne indsats. Organisationen sendte 190.000 tons mad med fly, skibe og lastbiler og bistod 2,5 millioner mennesker i landet sidste år.

3. Omkring 2,5 millioner mennesker har startet året med at være usikre på, hvor deres næste måltid skal komme fra, og WFP frygter at situationen forværres med starten af ​​den magre periode i maj.

4. WFP har som mål at hjælpe omkring 3 millioner mennesker i Sydsudan i år via livreddende nødhjælp til konfliktramte, ernæringsstøtte til mødre og børn, fødevarehjælp til flygtninge, skolemad og værdiskabende initiativer rettet mod at hjælpe lokalsamfund med at forbedre deres fødevaresikkerhed og modstandskraft.

5. Sydsudan er et af verdens mest udfordrende miljøer for humanitært arbejde, da næsten halvdelen af ​​landet bliver utilgængelige, når kraftige regnskyl begynder i maj.

6. WFP har en 3-måneders tidsrammetil strategisk at placere mere end 100.000 tons fødevarer på steder, der bliver utilgængelige i mindst seks måneder, inden regnen kommer. Det svarer til flere end 6.500 ture med lastbil.

7. Konflikter fortsætter med at true fødevaresikkerheden i de tre hårdest ramte stater, hvor næsten 80 procent af befolkningen ikke kunne dyrke deres basisafgrøde (sorghum) sidste sæson.

8. Selv før den nuværende konflikt levede 50,6 % af Sydsudans befolkning under fattigdomsgrænsen.

9. Der bor næsten 11 millioner mennesker i Sydsudan. Af dem er 2,5 millioner mennesker usikre på, hvor deres næste måltid skal komme fra.

10. Ca. 60 % af Sydsudan er utilgængelig ad landevej i regntiden, hvilket komplicerer nødhjælpsindsatsen for WFP og andre organisation.