10 fakta om sult

Udgivet på 09 oktober 2015

Foto: WFP/ Samir Jung Thapa 

Her er ti ting, du skal vide for at forstå den globale fødevaresituation. Hjælp FN’s Fødevareprogram (WFP) med at skabe opmærksomhed ved at dele disse fakta på de sociale medier. 

1) 795 millioner mennesker i verden får ikke nok mad til at leve et sundt og aktivt liv. Det svarer til én ud af ni.

2) Størstedelen af verdens sultne mennesker lever i udviklingslandene, hvor cirka 12.9 procent af befolkningen er underernæret.

3) Asien er det kontinent hvor flest mennesker sulter, svarende til 2/3 af befolkningen. Procentdelen af mennesker som sulter i Sydasien er faldet de sidste år, mens antallet er steget i Vestasien.

4) Regionen med flest sultne mennesker (procentdel af befolkningen) er Syd for Sahara i Afrika. Her er én ud af fire underernæret.

5) Dårlig ernæring er skyld i næsten halvdelen (45 %) af alle dødsfald blandt børn under fem år. Det svarer til 3,1 millioner børn hvert år.

6) Ét ud af fire børn i verden er væksthæmmet. I udviklingslande kan andelen stige til ét ud af tre.

7) Ét ud af seks børn (cirka 100 millioner) i udviklingslandene er undervægtige.

8) Hvis kvindelige bønder havde samme adgang til ressourcer som mænd ville antallet af mennesker som sulter i verden kunne reduceres med op til 150 millioner.

9) I udviklingslandene går 66 millioner børn i skolealderen sultne i skole, hvoraf Afrika alene står for 23 millioner.

10) WFP regner med, at der er behov for DKK 212 milliarder om året for at brødføde alle 66 millioner børn som sulter i skolealderen.