10 billeder fra WFP’s arbejde i Malawi

Udgivet på 03 marts 2014

Her er 10 billeder fra WFP’s kamp mod sult i Malawi i 2013. Arbejdet dækker alt fra indsatser for mere modstandsdygtige samfund til bæredygtige skolemåltider. I 2014 vil WFP i Malawi bygge videre på sidste års fremdrift og tilstræbe yderligere at leve op til Zero Hunger Challenge.

1. Aktiviteter som styrker

WFP og NGO partnere integrerede ca. 70.000 fødevareusikre husholdninger i langsigtede aktiviteter som øger modstandsdygtighed, som f.eks. dambrug (se billede) for at mindske husholdningernes behov for nødhjælpWFP/Malawi

2. Fokus på ligestilling

For at styrke kvinders position i samfundet opmuntrede WFP kvinder til at stræbe efter lederpositioner i landbrugsorganisationer via Indkøb for Udvikling (P4P) initiativet. I 2013 sad kvinder på 42 % af de ledende stillinger i organisationer støttet af WFP. WFP forsætter arbejdet i 2014 for at sikre ligestilling.  

WFP Malawi

3. Investering i fremtiden

WFP investerede i børns sundhed og udvikling i Malawi ved at involvere over 26.000 børn under to år, gravide kvinder samt ammende mødre i det innovative projekt Forebyg væksthæmning i Ntchisi distriktet, som er en del af udviklingen Scaling-Up Nutrition.
 

WFP/David Orr

4. Kontante innovationer

Kontant overførsler blev tilbudt tusinder af husholdninger for at modvirke skader forårsaget af vejret og økonomisk ustabilitet i sårbare samfund. Kontantoverførsler bidrog til at mennesker i Malawi kunne købe den mest nødvendige mad og støtte den lokale handel.

 

WFP/Thomas Debandt

5. Støtte til flygtninge

WFP byggede et center for adskillige indkomst-generende projekter såsom skrædderi og håndværk (se billede) til mennesker i flygtningelejren Dzaleka for at støtte dem i at blive økonomisk uafhængighede. 

 

WFP/Sarah Rawson
 

6. Kapacitetsopbygning af regeringen

WFP’s støtte til skolemåltider blev styrket gennem teknisk støtte til udvikling af National School Health and Nutrition Policy (NSHNP), som forventes at træde i kraft i 2014 og bidrage til bæredygtighed af skolemadsprogrammerne i Malawi. 

 

WFP/Rachael Wilson

7. Uddannelse i de tidlige år

WFP startede i 2013 Early Childhood Development (ECD) program for at støtte uddannelse til børn i alderen 3-5 år. Programmet giver måltider til børn i 35 dagplejer for at sikre den bedste ernæring, tidlig indlæring og arbejder for at reducere indskrivningen af mindreårige i grundskolen. 
 

WFP/Malawi

8. Små landbrugs adgang til markeder 

For at øge indkomsten for små landbrug forbandt WFP 24.000 småbønder i programmet P4P til det kommercielle landbrugsmarked ved at opkøbe næsten 235.000 millioner tons fødevarer i Malawi. Dette resulterede i at DKK 514 millioner blev tilført den lokale økonomi i årene 2009-2013.
 

WFP/Malawi

9. Ernæringsassistance

WFP har hjulpet med at bekæmpe akut underernæring blandt 100.000 kvinder og børn i hele landet, hvilket var 15 % bedre sammenlignet med SPHERE standarden for ernæringsindsatser. WFP/David Orr

10. Bæredygtige skolemadsprogrammer

WFP øgede antallet af skoler involveret i skolemadsprogrammer til 10 skoler målrettet 9500 elever i Malawi. Dette stimulerer den lokale fødevareproduktion i et område med høj fødevareusikkerhed, samtidig med at det bidrager til en mere bæredygtig fødevarelevering for skolerne. 

 

WFP/Thomas Debandt 

Lær mere om WFP's indsats i Malawi her