Partnerskaber


 FNs Fødevareprogram står ikke alene i den globale indsats mod sult og fattigdom. De centrale samarbejdspartnere tilhører fem hovedkategorier:

Nationale regeringer

Indsatslandenes regeringer er helt centrale partnere. Koordinering og samarbejde med dem er afgørende både i forbindelse med katastrofe- og nødhjælpsoperationer, men også i de langsigtede udviklingsprogrammer.

NGOer

NGOerne er vigtige partnere i alle led af operationerne, fra transport til opbevaring og distributionen af fødevarer på vegne af WFP. Det nuværende antal NGO partnerskaber på globalt plan overstiger 2800.

FAO & IFAD

FN systemets tre fødevareorganisationer, FNs Fødevareprogram (WFP), FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) samarbejder fra den fælles base i Rom om det samme overordnede mål: at bekæmpe sult i verden.

Andre FN organisationer

WFP samarbejder på tværs af alle programmer med FN systemets øvrige organisationer omkring udveksling af teknisk ekspertise og adgang til ressourcer der ikke er fødevarerelaterede. Samarbejdet optimerer resultater for eksempel i aktiviteter for flygtninge og for børn med specielle behov.

Den private sektor

WFP samarbejder med virksomheder i den private sektor om at rejse flere midler og om at udnytte den ekspertise som virksomhederne råder over.  WFP har indgået partnerskaber indenfor så forskellige arbejdsområder som transport og logistik, fødevarehåndtering, information og kommunikationsteknologi, samt økonomi og HR.