10 fakta om WFP's nordiske donorer


1. Til sammen var de nordiske lande den sjette største donor til WFP i 2014.

2. De nordiske lande er både generøse og højt værdsatte strategiske partnere for FN’s Fødevareprogram.

3. De nordiske lande er blandt de største multilaterale donorer til WFP og gør det muligt for WFP at reagere hurtigt og bruge bidragene, hvor behovet er størst.

4. OECD rangerede de nordiske lande til at være blandt de største donorer af udviklingsbistand (ODA) i 2014.

5. De nordiske lande bidrager til WFP ved at benytte anerkendte stand-by personale og Junior Professionel Officers (JPO).

6. Danmarks bidrag til WFP i 2014 var på DKK 258,9 millioner. Danmark bidrager desuden med kontorlokaler til WFP i FN Byen i København.

7. I 2014 gav Finland DKK 128,6 millioner til WFP's arbejde. 

8. Island mere end fordoblede sit bidrag til WFP i 2013 sammenlignet med 2012.

9. Norges engagement i WFP blev bekræftet gennem en strategisk partnerskabsaftale, der strækker sig over 3 år (2012-2015), og som sikrer midler til WFP til og med 2015.

10. Sverige er den største multilaterale donor til WFP. I 2014 var Sveriges samlede bidrag DKK 548,7 millioner. 

Læs mere om WFP's nordiske kontor i København