Forretningsinformation


FNs Fødevareprogram ledes af en bestyrelse, bestående af repræsentanter fra 36 medlemslande.

Organisationens øverste chef er udnævnt af FNs Generalsekretær og Generaldirektøren for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, for en femårig periode.

Den nuværende eksekutivdirektør, David Beasley, blev udnævnt i 2017. Eksekutivdirektøren er ansvarlig for både administrationen af WFP og for implementeringen af programmer og projekter. WFP har derudover fire underdirektører med specifikke ansvarsområder.

WFPs hovedkvarter i Rom 

 

Fødevareprogrammets strategiske mål er beskrevet i en strategisk plan, der vedtages for fire år ad gangen. Den seneste plan, vedtaget af Bestyrelsen i 2016, markerer et historisk skifte for WFP da den tager udgangspunkt i to af de 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, nemlig mål nummer 2: Stop sult, og mål nummer 17: Partnerskaber. WFP finansieres udelukkende gennem frivillige bidrag – med regeringer som de primære donorer, men også den private sektor, fonde og individuelle bidragydere er vigtige samarbejdspartnere.