Den globale kamp mod sult


FN's Fødevareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisation, der arbejder med at bekæmpe sult i hele verden.

WFP arbejder primært med at levere mad til sultne i verdens brændpunkter og tiltræder med bistand og assistance, når nødsituationer opstår. Vi sørger for, at maden når frem til dem, der har brug for det, og redder således liv blandt ofre for konflikter og naturkatastrofer.

Når en nødsituation er bragt under kontrol, bruges fødevarer som grundlag for at hjælpe lokalsamfund med at genopbygge ødelagt infrastruktur og således skabe langsigtet, bæredygtig udvikling. Derudover arbejder WFP også med langsigtede udviklingsprojekter og kapacitetsbygning for at assistere udsatte mennesker med at blive selvforsynende og dermed forebygge sult.

WFP er en integreret del af FN-systemet og er udelukkende baseret på frivillige bidrag.

WFP blev grundlagt i 1961 ud fra en vision om at arbejde for en verden uden sult og med lige adgang for alle mennesker til den mad, der skal til for at leve et aktivt og sundt liv. Dette er en vision, der søges realiseret i samarbejde med de øvrige fødevareorienterede FN organisationer i Rom - FAO og IFAD - samt gennem partnerskaber med regeringer, det øvrige FN og NGOer verden over.

I 2016 hjalp vi 80 millioner mennesker i 80 lande med livsnødvendig fødevarehjælp.

WFP har mere end 14.000 medarbejdere, de fleste af disse udstationerede i felten, hvor de arbejder direkte med at yde bistand til ofre for katastrofer, sult og fattigdom.