Sult ordliste


Statistikker, facts og figurer kan ofte være nyttige, når man vil have et overblik. Derfor har vi samlet nogle forneden, som giver et overblik over de emner, som I kan læse mere i dybden om på de andre sider. 

Global sult

 •  925 millioner mennesker har ikke nok at spise. Det er mere end hvad der bor i USA, Canada og Europa tilsammen! (Kilde: FAO news release, 14 september 2010)
 • 98 procent af de sultende i verden bor i udviklingslandene. (Kilde: FAO news release, 2010)
 • Halvdelen af verdens befolkning bor i Asien og Stillehavsområdet, og der er også her to tredjedele af verdens sultende bor. (Kilde: FAO news release, 2010)
 • Lidt over halvdelen af verdens befolkning er kvinder, men kvinder tæller også for mere end 60 procent af de mennesker, der sulter. (Kilde:  Strengthening efforts to eradicate hunger..., ECOSOC, 2007) 
 • 65 procent af verdens sultende lever i kun syv lande: Indien, Kina, DR Congo, Bangladesh, Indonesien, Pakistan og Etiopien. Kilde: FAO news release, 2010)

Sult og børn

 • Mere end 70 procent af af verdens 146 millioner undervægtige børn under 5 år, lever i kun 10 lande med mere end 50 procent i Sydasien alene. (KildeProgress for Children: A Report Card on NutritionUNICEF, 2006)
 • 10,9 millioner under 5 år dør i udviklingslandene hvert år. Underernæring og andre sultrelaterede årsager forårsager 60 procent af disse dødsfald. (KildeThe State of the World's Children, UNICEF, 2007)
 • Hvert år deler WFP mad ud til mere end 20 millioner børn gennem skolemadsprogrammer i over 70 lande. (Kilde: WFP School Feeding Unit)

Fejlernæring

 • Det estimeres at omkring 684.000 af de børn, der dør hvert år, kan overleve, hvis adgangen til Vitamin A og zink forbedres. (KildeWFP Annual Report 2007)
 • Jernmangel er den mest udbredte form for fejlernæring og påvirker omkring 2 milliarder mennesker på verdensplan. Udryddelse af jernmangel kan forbedre de nationale produktivitetsniveauer med helt op til 20 procent. (KildeWorld Health Organization, WHO Global Database on Anaemia)
 • Jernmangel forringer den mentale udvikling hos 40-60 procent af børnene i udviklingslandene. KildeUN Standing Committee on NutritionWorld Nutrition Situation 5th report. 2005)
 • A-vitaminmangel påvirker omkring 25 procent af udviklingslandenes børn under 3 år. Det er forbundet med blindhed, modtagelighed for sygdomme og højere dødelighed. Det fører til døden for omkring 1-3 millioner børn hvert år. KildeUN Standing Committee on NutritionWorld Nutrition Situation 5th report. 2005)
 • Jodmangel er den største enkelte årsag til mental retardering og hjerneskade. På verdensplan er 1,9 milliarder mennesker i risiko for jodmangel, som let kan forhindres ved at tilføje jod til salt. (Kilde:  UN Standing Committee on Nutrition. World Nutrition Situation 5th report. 2005)

Fødevarer og HIV/AIDS