2015-målene. Hvad er det og hvad er WFPs rolle?


At udrydde sult er selve nøglen til udvikling. Når folk sulter, bliver alle andre udviklingsaktiviteter forpurret, fordi de sultende ikke kan koncentrere sig om meget andet end deres næste måltid. Sultne mødre føder sultne børn, som, hvis de lever længe nok, vil blive sultne voksne.

Der er brug for forandring

Selvom andelen af sultende i verden er faldet i løbet af de seneste år, er det faktiske antal af underernærede mennesker steget det sidste årti. Årsagen til dette er befolkningstilvæksten og efterspørgslen fra udviklingslandene.

Vi er på rette spor med hensyn til at halvere antallet af sultende i verden inden 2015 i Øst- og Sydøstasien, Latinamerika, Caribien og i Nordafrika. I Afrika syd for Sahara og det sydlige Asien, hvor underernæringen er størst, er der stadig lang vej. I dele af det vestlige Asien og i Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG) er der enten ikke sket ændringer eller endda en forværring af situationen.

WFP og 2015-målene

WFP rolle i forbindelse med opfyldelsen af det første mål er klar. Uanset om det er igennem nødhjælpsoperationer eller udviklingsprojekter, er WFPs fokus at sørge for at maden når frem til dem, der sulter. WFPs mission understreger, at organisationens aktiviteter har til formål at redde liv, forbedre ernæringen og og livskvaliteten blandt sårbare mennesker.

Men WFPs arbejde er også relevant i forhold til MDG2, som er at alle skal have mulighed for at gå i skole. WFP har skolemadsprojekter over store dele af verden, som opmunterer forældre til at lade deres børn fortsætte i skolen.