WFP's fire bud til Rio+20

Udgivet på 20 juni 2012
Investering i kvinder er nøglen til at opnå bæredygtig fødevaresikkerhed. Copyright: WFP/Mario Di Bari
I denne uge mødes verdens ledere med repræsentanter fra den private sektor, Ngo’er og andre organisationer i Rio de Janeiro, Brasilien, for at kortlægge hvordan vi kan skabe en tryg, retfærdig, grøn og fremtidssikret verden. En af udfordringerne er adgang til fødevarer for de 9 milliarder mennesker, som det anslås vil befolke jorden i 2050. Fødevarer er en af de syv prioriteringer som Rio+20 vil sætte fokus på, fordi dette er med til at definere “den fremtid vi vil have”.

I WFP tror vi på at bekæmpelse af sult er mere end blot et mål for Rio+20 konferencen og de diskussioner det vil medføre omkring bæredygtig udvikling. Vi tror, at sult er det problem som ligger til grund for hele debatten om bæredygtig udvikling: Vi kan ikke få ‘den fremtid vi gerne vil’, hvis vi ikke først løser problemet med sult. 

Dette er de fire beskeder som vi vil adressere på Rio+20 konferencen:

Invester i kvinder 

Kvinder er nøglen til den globale fødevare-og ernæringssikkerhed. At investere i kvinders potentiale som leverandører, indkøbere og forsøgere er afgørende for at sikre fødevaresikkerhed og bæredygtig udvikling. Læs mere 

For at lære mere om hvordan WFP arbejder for bæredygtig udvikling i forhold til Rio+20 målene, se Rio+20 siden  

1. Fokuser på sult

Bæredygtig udvikling er kun mulig hvis vi finder en løsning på sult, fejl- og underernæring. Mennesker kan ikke komme ud af fattigdom, hvis de sulter. Læs mere 

2. Prioritering af fødevaresikkerhed og ernæring  

Rio+20 må sætte fødevaresikkerhed og ernæring på dagsorden og lade dette være omdrejningspunktet for diskussionerne omkring bæredygtig udvikling efter 2015. Nyt samarbejde må skabes for at bekæmpe sult, især med den private sektor

3. Sikkerhedsnet er livsnødvendigt 

Der er behov for sikkerhedsnet hvis de mest sårbare mennesker skal kunne komme ud af fattigdom. Det kan være ved hjælp af programme som eksempelvis: Skolemadsprogrammer og mad-for-aktiviteter.

4. Sult er et problem som kan løses  

Sult er et af verdens problemer som kan løses, og WFP tager fat om problemet fra flere sider. Ved at løse problemet med sult skaber vi stærkere og fremtidssikret samfund. Lær mere