WFP's administrerende direktør Josette Sheeran hylder Danmarks lederskab igennem 50 års humanitært og udviklingspolitisk arbejde

Udgivet på 16 marts 2012
KØBENHAVN – FN’s Fødevareprogram (WFP) hylder i anledning af Danidas 50 års jubilæum Danmark for sit dristige og innovative lederskab indenfor det humanitær og udviklingspolitiske arbejde. Danida har konsekvent været førende i forbindelse med sikringen af en mere effektiv anvendelse af udviklingsbistanden - ikke blot i forhold til at redde liv, men også for at forebygge sult og bryde den onde cirkel.

WFP og Danmark har gennem de sidste 50 år arbejdet side om side i kampen mod sult, og Danida har været en stærk, dedikeret og pålidelig partner i det fælles mål om at hjælpe de sårbare - især kvinder og børn – med at overvinde risikoen for underernæring. Danida har været med til at tage føringen under principperne om ”Godt humanitært donorskab” ved at give multilaterale bidrag og har dermed sikret en hurtig reaktion på rettidige og livreddende indsatser og bedre resultater.

WFP’s administrerende direktør, Josette Sheeran, takkede under den internationale konference, som markerede jubilæet, udviklingsminister Christian Friis Bach for Danidas partnerskab i udviklingen af rammerne for bedre risikostyring i humanitære operationer og for medarbejdernes sikkerhed. WFP har introduceret denne risikostyringsstrategi i alle globale operationer.

Sheeran udtrykte stor anerkendelse af den dynamiske og oprigtige dialog imellem de højtstående repræsentanter fra EU, internationale organisationer, donor lande og modtagerlande som deltog i København. Hun fremhævede mødet med HKH Kronprinsesse Mary, hvor de på baggrund af Kronprinsessens besøg til Dadaab flygtningelejeren i Kenya talte om de humanitære problemstillinger. Danmark var et af de første lande som reagerede på krisen på Afrikas Horn og på de første tegn på tørken.

Danmark har for øjeblikket formandskabet for EU. Danmark har i kraft af dette gjort fødevaresikkerhed til en af prioriteterne og har været afgørende for, at der er blevet sat fokus på de langsigtede løsninger på problemerne medfødevaresikkerhed.
“Vores generation er den første i historien, som har ressourcer nok til at udrydde global hungersnød. Vi har nu videnskaben, teknologien og know-how. WFP og Danida markerer begge deres 50 års jubilæum i år og vi står sammen og forbliver dedikerede i kampen for, at ethvert barn kan få løftet om en aktiv og sund fremtid, ” siger Sheeran.