WFP sender konvojer med humanitær fødevarehjælp til den yemenitiske by Taiz for at afværge humanitær krise

Udgivet på 14 december 2015

Foto: WFP/ Ammar Bamatraf 

SANA’A/KØBENHAVN – To konvojer fra FN’s Fødevareprogram (WFP) er ankommet til den yemenitiske by Taiz med hårdt tiltrængte humanitære fødevareforsyninger til indbyggerne, som lever under meget svære forhold og under reel belejring.

Fødevareforsyningerne er tilstrækkelige til at brødføde næsten 145.000 mennesker i en måned. To konvojer bestående af 31 lastbiler lastet med forskellige fødevarer ankom tirsdag til byerne Salah og Al-Qahira og en tredje konvoj er netop nu på vej til Mudhafar distriktet.
“Vi har måttet overvinde enorme udfordringer for at levere de hårdt tiltrængte forsyninger til byen, hvor den humanitære situation er forværret igennem de seneste måneder,” siger Purnima Kashyap, WFP’s repræsentant og landedirektør i Yemen.
”WFP har brug for frit og sikkert at kunne bevæge sig rundt i landet for at nå ud til så mange mennesker som muligt med fødevareforsyninger før deres situation forværres yderligere.” Hun tilføjer at WFP, som udelukkende er finansieret igennem frivillige bidrag, har hårdt behov for yderligere bidrag for at kunne fortsætte sine operationer.

WFP leverede i november fødevarehjælp til 10.000 mennesker i byen, en brøkdel af det samlede antal, som har akut brug for nødhjælp. På grund af intense kampe og luftangreb har det været yderst vanskeligt at få adgang til Taiz via vejnettet. WFP’s lastbiler er blevet holdt tilbage ved checkpoints og adgang generelt har været meget begrænset.
De seneste uger har samarbejdet mellem alle parter dog gjort det muligt for WFP at få  humanitære forsyninger ind i byen Taiz.
”Vi fortætter med at appellere til alle parter i konflikten om at hjælpe os med at sikre rettidig og livsnødvendig hjælp i hele landet,” siger Muhannad Hadi, WFP’s regionale direktør for Mellemøsten, Nordafrika, Østeuropa og Centralasien. ”Vi griber alle muligheder for at kunne levere mere hjælp.”

Taiz er en af 10 provinser – ud af Yemens 22 provinser – som er ramt af alvorlig fødevareusikkerhed på katastrofeniveau – niveauet lige før hungersnød. Mindst én ud af fem husstande i området har ikke nok mad til at føre et sundt liv, de har mistet deres livsgrundlag og står over for livstruende tilstande af akut fejlernæring.
Konflikten har forværret den allerede alvorlige fødevaresituation i Yemen, og føjer på under et år mere end 3 millioner til antallet af mennesker, som sulter. Ifølge FN’s Opgørelse over Humanitære Behov 2016  lider 7,6 millioner mennesker under alvorlig fødevaremangel i Yemen, en situation som kræver akut ekstern fødevarebistand.
WFP har overvundet ekstreme vanskeligheder for at nå 1 million mennesker i gennemsnit hver måned siden konflikten startede. I november leverede WFP fødevarer i alle 19 provinser, hvor behovet for mad var akut, og nåede ud til 1.8 millioner mennesker.