WFP og UNHCR: Fælles udtalelse om den forværrende humanitære situation i Niger

Udgivet på 08 maj 2012
I dag afslutter vi et fire dages besøg i Niger, som lige nu oplever en forværrende humanitær situation. I områderne omkring Ouallam og Maradi mødte vi mødre og fædre, som alle kæmpede for at brødføde deres familier i de landsbyer, hvor sulten har gjort et tidligt indtog.

Konsekvenserne af den tilbagevendende tørke, abnorme høje fødevarepriser og en fejlslåen høst er blevet forværret af flygtningestrømme fra Mali. Tusindvis af mennesker søger tilflugt i de områder der er værst ramt af tørke og slutter sig til de allerede millioner af mennesker, som er truet af sult.  

De sultne fattige – uanset om det er små bønder eller kvægavler – står nu i en situation hvor opsparingerne er udtømte, og hvor der ikke er mulighed for at udvide kvægbesætningen.

FN’s Fødevareprogram har udvidet programmerne og vil nu yde fødevare assistance til 4 millioner mennesker i Niger. Samtidig vil FN’s Flygtningehøjkommissariatet hjælpe 160,000 flygtninge, som er flygtet til nabolandene fra de interne konflikter i Mali. Vi arbejder sammen med den nigerianske regering og det humanitære samfund for at kunne yde den nødvendige nødhjælp, samt implementere initiativer sideløbende for at styrkesamfundet fremover. 

UNHCR er taknemmelig for, at den nigerianske regering har indvilget i at være vært for flygtningene fra Mali. UNHCR har flyttet flygtninge fra de ustabile grænseområder til flygtningelejre inde i landet. Men organisationen frygter, at den vedvarende ustabile sikkerhed og den politiske situation i Mali vil generere nye flygtningestrømme, som vil belaste nabolandene Niger, Burkina Faso og Mauritania.

Sahel står over for den magre sæson, og hvis vi skal kunne imødekomme fødevare og sikkerheds behovene hos de mest udsatte flygtninge og sultne fattige må det internationale samfund imødekomme de økonomiske og politiske forpligtelser. Det er nu der skal mobiliseres resurser inklusiv rettidig finansiel støtte, samt stå sammen for at finde de politiske løsninger, som er nødvendige for at kunne forhindre at krisen i Mali optrappes yderligere og herved udvikler sig til at blive en trussel mod den generelle sikkerhed.   

Trods hurtig reaktion fra donorer er behovene fortsat store, og de initiativer som er taget for at kunne assistere de udsatte, er væsentligt underfinansieret. Med den forstående magre sæson vil begyndende regn forårsage ufremkommelige veje, og manglende muligheder for at nå ud til menneskerne i landsbyerne og flygtningelejrene. Derfor har vores organisationer hårdt brug for finansiering, for at kunne assistere flygtningene med fødevare og andre fornødenheder så som telte i tide.  

Muligheden for at redde liv bliver mindre dag for dag. I dag appellerer vi derfor til det internationale samfund på vegne af de mest udsatte mennesker i Niger og de øvrige lande i Sahel-regionen. Tiden er inde til at handle.