WFP og UNHCR advarer om en hastigt forværrende flygtningekrise i det sultramte Sahel

Udgivet på 23 maj 2012
ROM/GENÉVE – FN’s Fødevareprogram (WFP) lancerer i samarbejde med FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) en regional nødhjælpsindsats, for at hjælpe de tusindvis af mennesker, som er flygtet fra konflikten i Mali og ind i nabolandene.

Billeder taget ved en flygtningelejr i Mauritanien hvor tusindvis af flygtninge fra Mali ankommer hver dag. Copyright: WFP

“Vi arbejder side om side med UNHCR for at kunne hjælpe de familier, som er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem i Mali, og som nu har et desperat behov for mad og husly” siger WFP’s administrerende direktør, Ertharin Cousin. “Flygtningene fra Mali er flygtet fra konflikten i deres hjemland og befinder sig nu i et af nabolandene, som i forvejen lider under følgerne af den regionale tørke.”

WFP har indtil videre delt fødevareassistance ud til de internt fordrevne i Mali, Mauritanien, Burkina Faso og Niger. Dette er en del af den overordnede nødhjælpsindsats i Sahel-regionen der sigter mod at yde støtte til de ca. 9,6 millioner mennesker, som er påvirket af krisen i Sahel, som er en kombination af uroligheder, tørke, fejlslåen høst og høje fødevarepriser.

Den nye regionale nødhjælpsindsats sigter mod at assistere 300,000 internt fordrevne  og 255,000 flygtninge i år og den giver WFP fleksibilitet til at kunne reagere på en flygtningesituation, som er både kompleks og løbende i udvikling.  UNHCR vil være WFP’s primære partner i indsatsen, som vil koste rundt regnet 77 millioner dollars. 

“Sahel repræsentere en dødelig kombination af tørke og internt fordrevne på flugt fra konflikterne. Dette er ikke kun et dramatisk humanitært problem men har også udviklet sig til at være en trussel mod den globale fred og sikkerhed” siger Antonio Guterres, fra FN’s Højkommissariat for Flygtninge. “Donorstøtte er afgørende for at en humanitær indsats har nogen effekt.”

UNHCR er til stede i Niger, Burkina Faso, og Mauritanien for at kunne hjælpe de tusindvis af flygtninge, som fortsat krydser grænsen fra Mali – mange har deres kvægbesætning med sig. Hjælpen inkluderer at grave brønde til flygtningene og værtsfamilierne, samt at etablere flygtningelejre. I Mali arbejder UNHCR sammen med partnere for at nå ud til de internt fordrevne befolkningsgrupper.  

Flygtningetilstrømningen fra Mali har forværret den alvorlige og omfattende fødevarekrise i Sahel.  Mange liv er i fare for at gå tabt på grund af sult og underernæring, da flygtningestrømmen lægger yderligere pres på det allerede sårbare og fødevareusikre samfund.   

Kernen i WFP’s indsats i Sahel er forebyggelse og behandling af akut underernæring blandt 3,5 millioner børn, gravide og ammende kvinder.  I løbet af de magre sæsoner er fødevareusikkerhed årsag til en drastisk stigning i akut underernæring og spædbarnsdødelighed i en region hvor underernæring i forvejen er alvorlig. 

“Tiden er ikke med os,” siger Cousin. “Hvis WFP ikke omgående modtager bidrag i form af mad eller penge, vil dette resultere i en utilstrækkelig præpositionering og distribuering af fødevarer når den magre sæson topper fra juni til september. Dette vil være katastrofalt for de mest udsatte og fødevareusikre mennesker – især kvinder og børn.” 

WFP’s planer om at optrappe nødhjælpsindsatsen til at nå 9,6 millioner mennesker når den magre sæson topper, kan blive sat af sporet hvis ikke der sikres den nødvendige økonomiske støtte, som kan udrede det finansielle underskud der lige nu lyder på 360 millioner dollars.