"Vi kommer til at forandre liv"

Udgivet på 03 september 2012

Kvinderne udgør lidt mere end 50 procent af verdens befolkning, men tegner sig for over 60 procent af verdens sultne.

Kilden til forandring begynder i det små. Det er her ændringer er mest synlige, og det er her positive forandringer kan gøre en kæmpe forskel. En af kilderne til positive forandringer er, når kvinderne får en mere fremtrædende rolle i samfundet. Hvorfor? - Fordi det kan forandre liv
Kvinder udgør lidt mere end halvdelen af verdens befolkning, men i mange dele af verden har de større risiko for at lide af sult og fattigdom end mænd. Kønsbestemte uligheder og begrænset adgang til uddannelse, indkomst, eller beslutningsprocesser udgør en række udfordringer for kvinder i landdistrikterne. 
 
Ydermere har den globale økonomiske krise, klimaforandringerne, fødevaremangel og stigende fødevarepriser forværret situationen for mange kvinder i verden.
 
Men samtidig er kvinder også den mest effektive løsning, når det gælder om at bekæmpe og forebygge sult og fattigdom. I mange lande udgør kvinder hovedparten af landarbejdere og er selve rygraden i fødevareproduktionen. For eksempel i Afrika og syd for Sahara producerer kvinder mellem 60 og 80 procent af maden.  
 
Kvinderne kan selv 
Kvinderne spiller således en afgørende rolle i forhold til at skabe fødevaresikkerhed og FAO vurderer, at når kvindelige landbrugere får den støtte og de værktøjer de har brug for, såsom uddannelse, frø, gødning og adgang til finansiering, kan de øge udbyttet på deres jord med op til 20 eller 30 procent – og dermed potentielt løfte 100 til 150 millioner mennesker ud af sult. 
 
Et af eksemplerne på kvindernes fremdrift kommer fra Etiopien, hvor en lille gruppe kvinder gik i aktion, da de indså, at mange af deres venner og bekendte giftede sig i en ung alder . I håb om at kunne styrke disse kvinders rolle i samfundet, stiftede Mashuu Baaburi en kvindegruppe, som havde til formål at uddanne kvinderne i familieplanlægning og forebyggelse af HIV/AIDS. 
 
Siden 2000 er gruppen groet støt og i dag tæller den 165 medlemmer. Mashuu fortæller om udviklingen: ”Da gruppen begyndte at vokse indså jeg, at vi havde brug for at gøre mere end kun at øge bevidstheden omkring specifikke emner. Vi havde brug for at blive stærke og økonomisk uafhængige”. 
Således startede kooperativet Jalela Primary Cooperative.
 
”Vi kommer til at forandre liv” 
Jalela Primary Cooperative er drevet af kvinderne og har til formål at købe afgrøder fra de lokale landmænd, hvorefter det sælges videre til det lokale kooperativ.  
 
I 2010 blev Jalela en del af WFP’s program ”Indkøb for Udvikling” (P4P) – et program hvor de kvindelige landmænd bliver uddannet i kultivering af land, oplagring af afgrøder mm., og hvor overskydende afgrøder opkøbes af WFP og senere distribueres som fødevareassistance. Det satte gang i omsætningen. 
 
Jalela er nu begyndt at udvide deres virke og det nyder det lokale samfund godt af. Mashuu har blandt andet planer om at bygge en kornmølle, opstarte et mejeri og endda få strøm til deres bygninger. ”Vi kommer til at forandre liv” konkluderer hun. 
 
Kvinder som Mashuu har en afgørende rolle at spille i kampen mod sult og fattigdom. Som mødre, landmænd, iværksættere og meningsdannere kan de bidrage til den positive udvikling, og understrege det faktum at global sult og fattigdom kan udryddes.