Stigende fødevarepriser: 10 spørgsmål og svar

Udgivet på 04 september 2012
De stigende fødevarepriser får familier til at skære ned på næringsrige fødevarer såsom grøntsager (Copyright: WFP/Martin Penner)
Den seneste tørke i USA og dens konsekvenser for majs priserne har atter rettet verdens blik mod de globale fødevarepriser. Stigende fødevarepriser har ikke kun store konsekvenser for de fattige som lever med et stramt budget, det gør det også dyrere at hjælpe dem med fødevareassistance

ROM – Der er forskellige årsager og virkningerne til de nuværende stigende fødevarepriser. For at hjælpe dig på vej, har vi nedenfor listet 10 spørgsmål og svar:

1. Hvor høje er fødevarepriserne egentlig? 
Den globale fødevareprisindeks, som er udarbejdet af FN’s Fødevare og landbrugsorganisation (FAO) registrerede i juli måned en stigning på 6 procent. I de forrige tre måneder havde tallet været faldene, men steg nu til 213 point. Det er dog stadigvæk et godt stykke under det historiske tal i februar 2011, som viste 238 point. 
 
2. Hvad forårsagede det pludselige fald i juli?
Tilbagefaldet var primært forårsaget af en stigning i gryn og sukker priserne. Ifølge FAO vil de majs arealer som er ramt af tørken i USA, forårsage et større fald i udbyttet end beregnet. Dette førte til at priserne på majs steg med 23 procent i juli måned. 

3. Er dette begyndelsen på en ny opadgående tendens?
Det er endnu for tidligt at sige noget om. På nuværende tidspunkt er ris priserne stabile og det er en vigtig faktor. Men der er generelt mange tegn på, at høje fødevarepriser og ustabilitet vil fortsætte i de kommende år, og det vil gøre mange landmænd, forbrugere og lande mere udsatte over for fattigdom og fødevareusikkerhed.  FAO skrev en rapport om dette tilbage i 2011. Download rapport

 

Infographic over fødevarepriserne 


Hvilke konsekvenser har de stigende fødevarepriser for dem som sulter? Denne infographic vil give dig en oversigt.Se her

__________________ 

Podcast

Fødevarepriserne har været en vigtig faktor i den nuværende sultkrise i Sahel-regionen i Vestafrika. I denne podcast, fortæller WFP's markedsanalyse ekspert Jean-Martin Bauer os om situationens udvikling. Lyt til podcasten her 


4. Hvorfor vil ustabiliteten fortsætte? 
En af grundende er, at eksperter regner med at ekstreme vejrforhold vil blive mere hyppige i de kommende år, og dette vil have en stor indvirkning på afgrøderne. En anden grund er, at der vil være en stigende efterspørgsel på mad fra forbrugerne i de hurtigt voksende økonomier. Ifølge FAO er den stigende efterspørgsel på biobrændsel også en faktor. Samtidig er der også det simple faktum, at verdensbefolkningen vokser.  

5. Hvilke lande er sårbare overfor stigende fødevarepriser?
Høje fødevarepriser er et problem for de fattige lande, som er nødsaget til at importere fødevarer for at kunne brødføde deres befolkning. Lande vil også være udsatte hvis de allerede har en høj inflation, har begrænset adgang til udenlandsk valuta og hvis deres lokale valuta falder i værdi i forhold til den amerikanske dollar. 

6. Hvordan klarer de fattige lande sig?
I nogle af de lande hvor WFP arbejder bruger mange af husholdningerne mellem 60 og 80 procent af deres indtægt på fødevarer. I disse situationer har høje fødevarepriser store konsekvenser. Familier er nødsaget til at skære ned på antallet af måltider, de køber billigere og mindre næringsrige fødevarer og bruger færre penge på skolegang og medicin. 

7. Er høje fødevarepriser ikke en god ting for fattige landmænd?
Høje fødevarepriser kunne være en mulighed for de mennesker som lever af landbrug. Men problemet er, at mange af disse landmænd ikke engang producerer nok til at brødføde sig selv og deres familie, og slet ikke nok til at kunne sælge ud af deres udbytte. Mange har ikke adgang til markederne hvor priserne er endnu højere, og de har heller ikke de nødvendige resurser der kan øge deres udbytte, såsom kunstgødning. 
 
8.  Hvordan påvirker de høje fødevarepriser WFP?
Stigende fødevarepriser rammer WFP på to områder: det bliver dyrere at købe de fødevare der skal bruges til den humanitære assistance, og antallet af mennesker som har brug for assistance stiger. Hvis priserne fortsat stiger vil WFP kunne komme til at stå over for et finansielt underskud. Vi vil derved blive nødt til at træffe smertefulde valg som tilbage i 2008 – reducere rationer, formindske antallet af mennesker som kan modtage assistance, eller søge alternative resurser. 

9.  Hvor meget indkøber WFP?
I 2011, indkøbte WFP fødevarer svarende til 1,2 milliarder USD. Ud af dette købte WFP fødevare svarende til 870 millioner USD fra udviklingslande.  WFP forsøger fortsat at indkøbe fødevarer mens priserne er relativt lave, men for hver gang priserne stiger med 10 procent, koster det os yderligere 200 millioner USD (ca. 1,2 mia. kroner) om året, hvis vi skal indkøbe den same mængde. 

10.  Hvordan kan vi sikre en stabil fødevareforsyning for de mest udsatte?
Der er flere ting som landende kan gøre. En af løsningerne er at udvikle nødhjælpsfødevarereserver. Et andet vigtigt element, er at opgradere de ”sociale sikkerhedsnet”, såsom mor og barn programmer og skolemåltider.  Det er også essentielt at de lokale landmænd bliver understøttet og knyttet til markederne. Yderligere forpligtelser til at fritage humanitær fødevarehjælp fra eksportforbud, anbefales også Se WFP's 5-point plan