Overset krise i Den Centralafrikanske Republik kan ende i tragedie

Udgivet på 20 marts 2014
Ertharin Cousin, eksekutiv direktør for FN's Fødevareprogram (WFP), taler med internt fordrevne mennesker under hendes besøg i CAR. Copyright/Jonathan Dumont

BANGUI - I går var Ertharin Cousin, eksekutiv direktør for FN’s Fødevareprogram (WFP), vidne til alarmerende høj forekomst af fejlernæring og usikker adgang til fødevarer i Den Centralafrikanske Republik (CAR). Landet står midt i en farlig kombination af vold og utilstrækkelige bevillinger til humanitær assistance.  

”I dag hørte jeg rystende historier fra kvinder og børn som har mistet deres familier i voldlige og traumatiske angreb, som har tvunget dem til at flygte,” siger Ertharin Cousin efter et besøg i den nordvestlige by Bossangoa. ”Jeg er ydmyg over for deres styrke i disse fortvivlede tider. Vi kan simpelthen ikke nægte dem den hjælp de har brug for, specielt ikke efter hvad de har været igennem.”
 
”Hele befolkningen, ikke kun de internt fordrevne, er berørte og lever med usikker adgang til fødevarer. Befolkningen i CAR, især kvinder og børn, har brug for os nu. Vi må handle inden regnen forværrer den tragiske situation,” siger hun. ”Vi må ikke vente til billeder af skelettynde, alvorlig undervægtige børn dokumenterer vores svigt og forsømmelse.”
Ertharin Cousin deltog under sit ophold i et fælles såsæd- og maddistributionsprogram med FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). ”Hvis vi går glip af så-sæsonen, som starter i april, så vil familierne ikke have noget at høste, fordi de er løbet tør for mad. Vi må bidrage med mad, således at familierne ikke bliver tvunget til at spise såsæd for at overleve.”
”Donorer yder hjælp til millioner af syrere, mens konflikten går ind i sit fjerde år. Derudover er der også det stigende behov i Sydsudan.” siger Ertharin Cousin. ”Men vi kan simpelthen ikke fortælle et barn i Bossangoa, at vi ikke kan hjælpe, fordi det ikke er ligeså vigtigt som et barn et andet sted i verdenen.”
 
På trods af enorme udfordringer med logistisk og sikkerhed har WFP i år leveret mad til mere end 250,000 mennesker hver måned i CAR, heriblandt specifik ernæringsrig mad som forebygger fejlernæring blandt børn.
Men katastrofens omfang kræver større engagement af det internationale samfund. I de kommende uger vil de fleste veje blive ufarbare på grund af regnsæsonen. Regnen vil også øge risikoen for sygdomme og diarré for de titusindvis af internt fordrevne som lever i midlertidige, uhygiejniske flygtningelejre.
 
”Vi må sikre os, at denne glemte krise ikke bliver til en overset tragedie.” siger Ertharin Cousin.
Med kun 35 procent af bevillingerne sikret til WFP’s katastrofeberedskab i CAR til og med august, har WFP ikke været i stand til at præ-positionere lagre under regnsæsonen og den årlige magre periode med livreddende assistance, når fødevarer fra den sidste høst er brugt op.  

Usikre veje langs korridoren fra Cameroun til Bangui tvang WFP til at transportere 1800 tons ris via luftbro.  Med eskorte af tropper fra Den Afrikanske Unions fredsbevarende styrke (MISCA) har man genoptaget levering af fødevarer via landvej, men dette bliver måske afbrudt hvis sikkerhedssituationen forværres.
”Sikkerhedssituationen er vores største bekymring. Det internationale samfund må træde frem og hjælpe den Centralafrikanske Republiks regering til at stoppe volden. Humanitær adgang står øverst på listen.” 
 
Katastrofen i CAR har haft en stor indflydelse på nabolandene. Flere end 290,000 mennesker er flygtet fra landet til Tchad, Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Cameroun og Congo. WFP og andre humanitære organisationer mangler midler, og fødevareassistancen vil måske blive stoppet i Tchad og DR Congo, hvis ikke nye midler kommer ind.