Nordiske JPO'ere i felten

Udgivet på 11 november 2016
Norske Anette arbejer i felten i Nepal og arbejder bl.a. med kommunikation og fødevarer.

Hvordan er det at arbejde for en international humanitær organisation? Mød nogle af de nordiske medarbejdere, som arbejder for WFP rundt omkring i verden og hør deres erfaringer fra arbejdet i felten og vejen til drømmejobbet.

 

 

 

Danske Astrid er JPO for WFP i Sydsudan
"I mine øjne er en af fordelene ved at arbejde i en humanitær organisation, at man ikke ved hvad den næste dag bringer." Læs Astrids historie her.


 

 

 

 

Norske Thor arbejder som JPO for WFP i Egypten
"Det er let at få en personlig ejerskabsfølelse over WFP’s mandat. At hjælpe folk, der ikke har adgang til tilstrækkelig mad, er et mål, som de fleste af os er meget enige i." Læs flere af Thors overvejelser her

 


 

 

Norske Christian Hammer arbejder som JPO for WFP i Niger
"Engagementet og indsatsen fra de lokale ansatte imponerer mig altid. De er dedikerede og altid parate til at yde det, der skal til, for at vi kan hjælpe modtagerne af vores fødevareassistance på den bedst mulige måde."
Du kan læse mere om Christian og hans arbejde her.

 

 

 


Danske Siva Jamal Aziz arbejder for WFP i Palæstina 
"Det sværeste er den konstante konfrontation med fattigdom, menneskerettighedskrænkelser og diskrimination." Siva arbejder med en bred vifte af opgaver for WFP i Palæstina. Du kan læse mere om Sivas erfaringer med arbejdet her.

 

 

 


Norske Anette holder styr på ressourcerne og kommunikationen for WFP i Nepal 
"Nogle gange er vi nødt til at gå i flere dage for at nå ud til modtagerne af vores fødevareassistance. Derfor er vi nødt til at planlægge forud, og forberede os på forskellige scenarier, før vi tager ud i felten." Hvordan håndterer man det uhåndterbare? Læs mere om Anettes arbejde her.

 

For Norske Peter Jourdan er erfrainger med WFP i Burkina Faso en uvurderling erfaring
I mødet med sårbare grupper som Hiv-positive eller flygtninge, er dét at repræsentere det internationale samfund, uden altid at have tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe så meget som man gerne vil, det der det mest udfordrende ved arbejdet."WFP er en af de mest operationelle FN-organisationer, og jeg anser erfaringerne fra feltarbejdet som uvurderlige, uanset hvilket arbejde man får senere." Læs mere om Peters arbejde her.

Motiovationen er nem at finde for Finske Kristinna Juutinen 
"Hvis jeg gør mit arbejde godt, kan jeg være sikker på, at resultaterne gør en forskel for de mennesker, vi hjælper. Så her behøver man ikke lede efter motivationen." Kristiina indsamler information i felten i Etipoien og sender det ind til hovedkonoteret, som bruger hendes vigtige oplysninger til at planlægge WFP's arbejde i landet. Læs mere om Kristiina her.

 

Svenske Sara samler information om WFP's programmer 
"Vi kørte i uger og dage for at undersøge fjerntliggende markeder og landsbyer. Jeg begyndte at forstå FN's Fødevareprogram arbejde meget bedre, og ikke mindst de mennesker vi arbejder for." Sara arbejder som Program Officer i Innovationsafdelingen i Kenya, du kan læse om Saras arbejde og erfaringer her.

 

Læs også om danske Jo, der arbejdede som JPO i FN's Fødevareprograms ernæringsafdeling i det regionale kontor i Khartoum, Sudan & danske Andreas som i 2012 arbejde for WFP nødhjælpsindsats i Etiopien 

Hvis du vil se ledige JPO stillinger, støttet af den danske regering, eller læse mere om JPO programmet så klik her