LANGT FÆRRE SULTER MEN 805 MILLIONER ER STADIG KRONISK UNDERERNÆREDE

Udgivet på 23 september 2014

2015-målet om at halvere fattigdom og sult i verden er stadig inden for rækkevidde inden udgangen af 2015

Den 16. september 2014, Rom – Ifølge en ny FN-rapport lider omkring 805 millioner mennesker i verden, eller en ud af ni, af sult.

FN rapporten State of Food Insecurity in the World (SOFI 2014) har bekræftet en positiv udvikling, hvor antallet af mennesker der sulter i verden er faldet med mere end 100 millioner det seneste årti, og med mere end 200 millioner siden 1990-1992. Rapporten udgives hvert år af FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) og FN’s Fødevareprogram (WFP).

Rapporten viser at den overordnede udvikling i bekæmpelse af sult i udviklingslandene betyder at 2015-målet (MDG), om at halvere antallet af ​​mennesker som sulter inden 2015 er inden for rækkevidde, "hvis den rigtige og øjeblikkelige indsats øges,". Til dato har 63 udviklingslande nået 2015-målet, og yderligere seks er på vej til at nå det inden 2015.

"Dette er bevis på, at vi kan vinde kampen mod sult og det bør inspirere lande til at rykke frem med den ønskede hjælp fra det internationale samfund," skriver eksekutiv direktørerne af FAO, IFAD og WFP, José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze og Ertharin Cousin i deres forord til rapporten.

De understregede at det er muligt, at "fremskynde stabil reducering af sult med det nødvendige politiske engagement," og at "dette skal gøres under sikker forståelse for de nationale udfordringer, relevante politiske muligheder, bredt engagement og vidensdeling fra andre erfaringer."

SOFI 2014 nævnte, hvordan adgang til mad hurtigt er forbedret væsentligt i de lande, der har oplevet økonomisk fremgang især i det østlige og sydøstlige Asien. Adgang til mad er også forbedret i det sydlige Asien og Latinamerika, men især i lande med tilstrækkelig socialt sikkerhedsnet og andre former for social beskyttelse, også for den fattige landbefolkning.

Færre lider af sult, men nogle områder halter bagud
På trods af betydelige fremskridt, halter flere regioner og subregioner fortsat bagefter. I Afrika syd for Sahara, er mere end hvert 4. menneske fortsat kronisk underernæret, mens Asien, den mest folkerige verdensdel, er hjemsted for flest mennesker – omkring 526 millioner - der lider af sult.

Latinamerika og Caribien har gjort det største fremskridt for at forbedrefødevaresikkerheden. Imens har Oceanien kun gjort et beskedent fremskridt med et fald på 1,7 procent i forekomsten af ​​underernæring, som var på 14,0 procent i 2012-14, og faktisk er antallet af sultne steget siden 1990-1992.

Organisationernes eksekutiv direktører nævnte, at ud af de 63 lande der har nået målet for MDG, har 25 lande også nået det mere ambitiøse World Food Summit (WFS) mål om at halvere antallet af underernærede mennesker i 2015. Men rapporten pegede dog på, at ikke alle lande når WFS målet.

Engagement skal skabe nye muligheder
Mens antallet af mennesker som er underernærede stadigt er uacceptabelt højt, understregede organisationernes eksekutiv direktører nødvendigheden af ​​at forny det politiske engagement for at bekæmpe sult og omsætte det til konkrete handlinger. I denne sammenhæng vil de eksekutive direktører af FAO, IFAD og WFP velkomme tilsagnet om at udrydde sult på kontinentet inden 2015 på det Afrikanske Unions topmøde i juni 2014.

"Fødevareusikkerhed og fejlernæring er komplekse problemer, som ikke kan løses af én sektor eller én gruppe alene, men skal løses i fællesskab," tilføjer de, og opfordrer regeringerne til at arbejde tæt sammen med den private sektor og civilsamfundet.

FAO, IFAD og WFP’s rapport angiver, at udryddelse af sult kræver engagement og en tilpasset tilgang. En sådan fremgangsmåde omfatter offentlige og private investeringer for at øge landbrugets produktivitet; adgang til jord, serviceydelser, teknologier og markeder; og foranstaltninger for at fremme udviklingen af ​​landedistrikter og social beskyttelse af de mest sårbare, herunder styrkelse af deres modstandsdygtighed over for konflikter og naturkatastrofer. Rapporten understreger også vigtigheden af at fokusere på specifikke ernæringsprogrammer, navnlig for at tage fat på mødre og børn under fem år med underskud af mikronæringsstoffer.

Feltstudier
Dette års rapport omfatter syv casestudier - Bolivia, Brasilien, Haiti, Indonesien, Madagaskar, Malawi og Yemen – og fremhæver nogle af måder hvorpå lande arbejder med sultproblematikken og hvordan eksterne faktorer kan have indflydelse på disse landes evne til at sikre fødevaresikkerhed og nå ernæringsmålene. Landene er udvalgt på grund af deres forskelligheder indenfor politik-, økonomi-, kultur- og specielt landbrugssektoren.

Bolivia har skabt institutioner for at engagere forskellige grupper - især tidligere udstødte af den oprindelige befolkning.

Brasilien’s Zero Hunger program, som satte gennemførelse af fødevaresikkerhed på regeringens dagsorden, er kernen til de fremskridt, som gjorde at landet både nåede 2015-målet og WFS målet. Aktuelle programmer for at udrydde ekstrem fattigdom i landet, bygger på strategien om, at forbinde politikker for familielandbrug med social beskyttelse.

Haiti hvor mere end halvdelen af befolkningen er kronisk underernærede og stadig kæmper for at komme på fode efter ødelæggelserne fra jordskælvet i 2010. Rapporten beretter om hvordan landet har startet et nationalt program for at styrke befolkningens levebrød og forbedre landbrugsproduktionen ved at støtte småbønders adgang til oplysninger og tjenester.

Indonesien har vedtaget juridiske modeller og etableret institutioner for at forbedre fødevaresikkerhed og ernæring. Koordineringen af den politiske mekanisme involverer ministerier, NGO’er og lokale ledere. Foranstaltninger tager fat på en lang række udfordringer fra vækst i landbrugsproduktivitet til næringsrig og sikker kost.

Madagaskar er på vej ud af en politisk krise og har genoptaget sit samarbejde med internationale udviklingspartnere, der arbejder med fattigdom og fejlernæring. Samarbejdet stræber også efter at styrke samfundets modstandsdygtighed overfor pludselige klimaforandringer, herunder cykloner, tørke og invasioner af græshoppesværme, som ofte rammer ø-nationen.

Malawi har nået 2015-målet for sult, takket være et stærk og vedvarende engagement for at øge majsproduktionen. Fejlernæring er dog stadig en udfordring – 50 procent af alle børn under fem år er væksthæmmede og 12,8 procent er undervægtige. For at løse dette problem er regeringen grebet ind med lokale ernæringstiltag for at variere produktionen til også at omfatte bælgfrugter, mælk, fiskeri- og akvakultur, sundere kost, og for at øge indkomsten i husholdningerne.

Konflikt, økonomisk nedtur, lav produktivitet i landbruget og fattigdom har gjort Yemen til et af ​​de mest fødevareusikre lande i verden. Udover genoprettelsen af politisk sikkerhed og økonomisk stabilitet, sigter regeringen efter at reducere sult med en tredjedel i 2015 og efter at 90 procent af befolkningen skal have adgang til tilstrækkelig ernæringsrig mad i 2020. De sigter også efter at reducere de nuværende høje forekomster af fejlernærede børn med mindst én procent om året.

Resultaterne og anbefalingerne fra SOFI 2014 vil blive drøftet af regeringer, civilsamfund og repræsentanter fra den private sektor på Commitee on World Food Security mødet den 13-18. oktober i FAO’s hovedkontor i Rom.

Rapporten vil også være i fokus på Second International Conference on Nutrition (ICN2) i Rom, den 19 - 21. november, som FAO arrangerer i fællesskab med Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det højt regeringsmøde på højt niveau sigter efter på globalt plan, fornyet politisk forpligtelse til at bekæmpe underernæring – med det overordnede mål at forberede kosten og øge ernæringsniveauet.