Krisen i Sahel - Land for land

Udgivet på 18 april 2012
Sult breder sig over hele Sahel-regionen, et massivt område som strækker sig på tværs af otte lande fra Chad i øst til Senegal i vest. Her er en gennemgang af situationen land for land og et indblik i hvad WFP gør for at hjælpe de mennesker som bor i regionen.

Niger

Situationen: Selv før krisen var forekomsten af underernæring høj i Niger – i forhold til Global Acute Malnutritionen raten, var den sidste år på 20 procent blandt børn under to år.  Uregelmæssig nedbør og pestinfektioner, har reduceret udbyttet af høsten i områderne i midten af landet og i vest, hvilket blandt andet har betydet et underskud på mere end 500,000 tons korn. I forhold til de sidste fem år, er priserne på korn steget mere end normalt. . 

Hvad gør WFP: WFP har lanceret en nødhjælpsindsats, for at kunne yde støtte til 3.3 millioner mennesker. Nødhjælpen har specielt fokus på børn under to år. Ca. 35 procent af de mennesker som bliver assisteret, vil modtage penge. Over 600,000 mennesker har allerede modtaget støtte igennem programmerne Food-for –Assets og Cash-for-Work. 

 Mauretanien 

Situationen: Uregelmæssig regn har reduceret græsningsarealerne til kreaturerne og ødelagt afgrøder. Høje fødevarepriser har også påvirketsituationen. Ca. 25 procent af husholdningerne er fødevareusikre (ca. 700,000 mennesker). De østlige og sydlige regioner  i landet,  er hårdest ramte af krisen. Allerede i 2011 var udbyttet af høsten 34 procent under det normale gennemsnit over fem år. 

Hvad gør WFP: WFP’s nødhjælpsindsatser har til sigte, at yde støtte til 510,000 mennesker ved hjælp af en række programmer, heriblandt pengeoverførelse. Programmet Food-for-Assets og distribuering af specielle fødevarer, som er sammensat med henblik på  at kunne bekæmpe underernæring, vil være en del af støtten. Ydermere er en indsats, som har til sigte at støtte mere end 30,000 flygtninge fra Mali under vejs.  

 Chad

Situationen: Den del af landet som ligger i Sahel-regionen lider under indtørrede græsningsarealer på grund af for lidt og for sene nedbør. Kornproduktionen faldt i 2011 med 50 procent, sammenlignet med 2010. Over en million mennesker liver i alvorlig fødevareusikkerhed og mere en 2,5 millioner lever i risiko herfor. Chad er afsidesliggende og en indlandsstat, og der er derfor logistiske udfordringer i forhold til fødevaredistributioner. 

Hvad gør WFP: WFP’s hovedoperation, som er på vej i denne måned, har til sigte at assistere 1,5 millioner mennesker. Dette inkluderer fødevarerationer til alle børn under to år og mødre med spædbørn. Food for Assets vil blive anvendt i syv prioriterede regioner af Sahel-regionen. Udover dette vil 200,000 skolebørn modtage skolemåltider i 2012. 

 

 Mali

Situationen: Regnen er faldet sent og dette har ført til en dårlig høst. Myndighederne estimerer, at udbyttet af høsten vil være 25 procent mindre end i fjord og samtidig er prisen på durum og hirse meget høj. Det estimeres, at 1,7 millioner mennesker er i risiko for at sulte. Situationen bliver yderligere kompliceret af, at der er konflikter i den nordlige del af landet. Omkring 200,000 mennesker er flygtet fra konfliktområderne, hvoraf nogen er flygtet ind i nabolandene. 

Hvad gør WFP: WFP følger løbende situationen i Mali og specielt de nordlige områder af landet, hvor WFP’s aktiviteter på nuværende tidspunkt er blevet afbrudt. Så snart aktiviteterne genoptages, vil WFP kontakte partnere for hurtigt at kunne levere assistance. WFP håber på at implementere en nødhjælpsindsats med mål om at støtte 1,2 millioner mennesker i 2012. 

 

 Burkina Faso

Situationen: Fejl på afgrøder er blevet observeret i 40 procent af landet og yderligere er der en 16 procents nedgang i kornproduktionen, i forhold til sidste år. Fødevarepriserne er høje og det estimeres, at op til 1,7 millioner mennesker er i risiko for at sulte. Myndighederne har erkendt der er krise,  og har bedt om national og international støtte. 

Hvad gør WFP: WFP planlægger, at nå ud med assistance til 870,000 mennesker. WFP vil yde fødevareassistance til familier i en fire måneds periode (juli-oktober 2012), som er den magre sæson. For at forebygge underernæring, vil WFP de næste 6 måneder bidrage med specielt sammensatte fødevarer til børn under to år.   

 Senegal

Situationen: Det estimeres, at en million mennesker er i risiko for at sulte i Senegal. I de områder som er værst ramt, er husholdninger begyndt at reducere deres måltider til ét om dagen, samt at sælge deres kreatur. Samtidig med den dårlige høst er fødevarepriserne steget og den magre sæson begyndte tidligt i år. 

Hvad gør WFP: WFP er allerede nåede ud til omring 350,000 mennesker med deres eksisterende fødevareprogrammer og planlægger at nå ud til i alt 850,000 mennesker i de kommende måneder. WFP deler på nuværende tidspunkt skolemåltider ud til 2,900 børn i børnehave og folkeskolealderen, hvilket er en stor hjælp til familier i den magre sæson. 

 

 Cameroun

Situationen: I de nordlige regioner af landet var kornproduktionen lavere end sidste år. Men i år er der et underskud på 119,500 tons mad. Ifølge Global Acute Malnutrition’s rater er over 10 procent af befolkningen alvorligt udsatte. Situationen vil forværres i den magre sæson, hvis ikke der iværksættes tiltag.  

 Hvad gør WFP: WFP er ved at forberede en nødhjælpsindsats, som har til sigte at assistere 300,000 mennesker. Indsatsen er planlagt at starte i slutningen af april. Aktiviteterne kommer til at inkludere fødevareassistance til de mennesker som er mest udsatte, samtidig med at distribution af næringsrigt mad til mødre og børn, kvinder og gravide, vil være i fokus. 

 

 Gambia

Situationen: Myndighederne i Gambia har efterspurgt international assistance, for at afhjælpe de svigtende afgrøder og stigende fødevarepriser. Generelt er fødevareproduktionen estimeret til at falde med 62 procent sammenlignet med 2010, og med 50 procent set i forhold til gennemsnittet over 5 år. Ca. 600,000 mennesker er sårbare overfor situationen. 

Hvad gør WFP: WFP samarbejder med myndighederne og det humanitære samfund, for at kunne forberede en nødhjælpsplan, som skal nå ud til 240,000 modtagere. WFP vil hjælpe de familier i udkantsområderne, som har behov for assistance, med ris, bønner, næringsberigede kiks og madolie.