Krisen i Sahel – Et år senere

Udgivet på 22 februar 2013
Den internationale indsats under sidste års tørke i Vestafrikas Sahel-region afværgede en humanitær katastrofe.

Mens udsigterne for Sahel fortsat er alvorlige, ser programmerne, som skal hjælpe lokalsamfundene med at klare sig igennem tørke i fremtiden, ud til at bære frugt - et afgørende skridt på vejen mod langsigtet fødevaresikkerhed.

Rom – For et år siden forårsagede den ødelæggende tørke i Vestafrikas Sahel-region stigende fejlernæring og sult. Dette var den tredje tørke på mindre end ti år, så familier og lokalsamfund var allerede svækkede. De havde derfor kun få ressourcer til klare den kommende sultkrise.

Det stod klart, at en katastrofe var under opsejling, og at en fælles indsats var nødvendig for at beskytte fattige og udsatte mennesker i området, der strækker sig fra Mauretanien til den østlige grænse ved Chad.

 

Krisemøde

FN's Fødevareprogram afholdte i Rom et krisemøde, hvor flere ledere fra FN’s organisationer, regeringer fra berørte lande og større donorer deltog. Her blev der vedtaget en handlingsplan, som bestod af to komponenter;

1. sikre at de mest sårbare mennesker havde fødevarer og den rette ernæring til at overleve krisen,

2. hjælpe tørkeplagede lokalsamfund til at blive mere modstandsdygtige over for lignende katastrofer i fremtiden.

Efter mødet blev omfattende nødindsatser iværksat, med ca. 6.7 milliarder kr. til 10 millioner mennesker i Sahel i 2012. En humanitær katastrofe blev afværget, og et år senere er situationen forbedret. Høstsæsonen er lige begyndt med udsigt til gunstige afgrøder. Men situationen i Sahel er stadig alvorlig. I 2013 vil FN’s Fødevareprogram give støtte til 5,5 millioner mennesker, som stadig er berørte af tørken. Samlet set vil 9 millioner mennesker i Sahel modtage fødevareassistance. Dette inkluderer også aktiviteter med henblik på at sikre bedre fødevaresikkerhed til fattige familier.
 

Opbygger modstandskraft

Arbejdet med at opbygge modstandskraft er også begyndt i områder, hvor tørke er tilbagevendende. Men mere må gøres, da risikoen for lignende katastrofer stadig er høj. Dette skyldes en kombination af fattigdom og underernæring, ekstreme vejrforhold, miljøødelæggelse, lave investeringer i landbruget, og sårbarhed over for markedets omskiftelighed.
Konflikten i det nordlige af Sahel-regionen har kompliceret fødevareassistancen og opbygningen af modstandskraft i Mali. Konflikten har også tvunget tusinder af familier til at flygte fra deres hjem, hvilket forårsager at flere mennesker har behov for fødevareassistance.  Men ved samarbejde med andre partnere formår FN’s Fødevareprogram at hjælpe mange af disse familier, både i Mali men også i nabolandende, hvor flere har taget tilflugt.
Den 20. februar var ledere, som også mødtes for et år siden i Rom, tilbage for at evaluere situationen et år efter. De så på, hvad der var blevet opnået, og understregede vigtigheden af at fortsætte det arbejde, som man havde begyndt på med at øge modstandskraften for således at bryde den onde cirkel af gentagne katastrofer.