ISLAND OG WFP UNDERSKRIVER STRATEGISK PARTNERSKABSAFTALE FOR AT UDRYDDE SULT

Udgivet på 23 september 2016

NEW YORK/KØBENHAVN – Island og FN’s Fødevareprogram (WFP) har underskrevet en historisk aftale, som sikrer fleksibel, forudsigelig og flerårig finansiering af WFP’s arbejde for at nå Verdensmål 2 om at udrydde sult inden 2030. 

Dette er den første strategiske partnerskabsaftale mellem Island og WFP. Den blev underskrevet i New York under FN’s Generalforsamlings åbningsuge af Islands udenrigsminister Lilja Alfreðsdóttir og WFP’s eksekutivdirektør Ertharin Cousin.

”Gennem denne rammeaftale med WFP følger Island op på sine forpligtelser fra Verdens Humanitære Topmøde om at sikre forudsigelig og fleksibel livreddende finansiering for at forbedre støtten til mennesker som er afhængige af humanitær assistance, i tråd med humanitære principper og god humanitær donoradfærd,» sagde udenrigsminister Alfreðsdóttir.

”At nå de mest sårbare grupper er afgørende, og gennem denne aftale med WFP kan vi gøre det og samtidig sikre, at ligestilling og kvinders rettigheder bliver bærende i humanitære operationer,” tilføjede hun.

WFP er en central FN partnerorganisation for Islands overordnede humanitære politik.

”På et tidspunkt med humanitære kriser, som i antal er uden fortilfælde, sætter WFP stor pris på partnere som Island, som gør os i stand til at komme hurtigt og effektivt til undsætning for de millioner af mennesker, som er ramt af konflikt eller naturkatastrofer”, sagde Cousin. ”En tidlig indsats redder liv og livsgrundlag. Det gør det også muligt for WFP at hjælpe de mest sårbare.”

Fleksibel finansiering er essentiel for humanitære operationer; den er også afgørende for WFP’s evne til at reagere hurtigt på kriser såvel som at opretholde støtte til forsømte kriser.

Inspireret af ”The Grand Bargain”, som blev præsenteret på Verdens Humanitære Topmøde tidligere i år, gennem hvilken donorer forpligtede sig til mere fleksibel finansiering og humanitære organisationer forpligtede sig til mere gennemsigtighed og omkostningsbevidsthed, giver Island WFP midler, som ikke er øremærkede specifikke lande eller operationer.

Over de næste fem år og gennem den strategiske partnerskabsaftale vil Islands bidrag til WFP være mindst ISK 250 millioner (DKK 14,5 millioner) i fuldt fleksible midler. Aftalen indbefatter også øremærkede bidrag, eftersom Islands regering planlægger at supplere de fleksible midler med direkte bidrag.

Med sin dybe forpligtelse til humanitære principper og god humanitær donoradfærd forbliver Island en af WFP’s mest værdsatte strategiske partnere.

Den strategiske partnerskabsaftale er centreret omkring fødevaresikkerhed og ernæring i både akutte og længerevarende kriser, herunder måder at fremme indtægtsgrundlag. Der er også et fokus på ligestilling og ansvarlighed overfor de ramte befolkninger.

Siden 2003 har WFP yderligere haft en aktiv stand-by aftale med Islands beredskabsstyrelse, Iceland Crisis Response Unit, hvorigennem islandske fagpersoner er blevet sekunderet til WFP. Med den nye strategiske partnerskabsaftale vil stand-by aftalen blive udvidet for at forbedre WFP’s evne til at sætte ind i forhold til kriser og styrke dets øvrige operationer.

#                              #                                 #

 

FN’s Fødevareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisation, som bekæmper sult globalt. Under katastrofer redder WFP liv og sikrer, at nødhjælpen kommer ud til dem, der har mest brug for den – hvad enten det er ofre for krig, konflikter eller naturkatastrofer. Når den umiddelbare fase er overstået, bruger WFP fødevarer strategisk til at hjælpe mennesker med at genopbygge deres liv og samfund.

Følg os på Twitter @MFAIceland, @WFP_DK and @wfp_media 

 

 

For mere information, venligst kontakt:

Gunnar Salvarsson, Islands Udenrigsministerium, Mob. + 354 699 5506, Email: gunnar.salvarsson@utn.stjr.is

Anne Poulsen, WFP/København, Mob. +45 40503993, Email: anne.poulsen@wfp.org

Caroline Hurford, WFP/Rom, Mob. +39 348 1325018, Email: caroline.hurford@wfp.org