Frigivelse af katastrofemidler før en krise vil transformere den humanitære indsats

Udgivet på 03 december 2015

Foto: WFP/ Tatenda Macheka

KØBENHAVN/PARIS – Imens verdensledere forhandler om en ny klimaaftale, har FN´s Fødevareprogram (WFP), Det internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC) og tysk Røde Kors (GRC) lanceret et fremskrivningsbaseret initiativ, der vil transformere det humanitære system. Den nye initiativ vil udløse midler til katastrofeberedskab og indsats inden krisen opstår, samtidig med at det vil sikre nødvendige midler for at opbygge modstandsdygtige aktiviteter.

WFP’s Food Security Climate Resilience Facility (FoodSECuRE) vil ændre den humanitære model fra et reaktivt system, til et system der ser fremad og redder flere liv, sparer til og penge. Både FoodSECuRE og et Røde Kors projekt i Uganda - ét ud af en række af Røde Kors-Røde Halvmåne fremskrivningsbaserede pilotprojekter - er blevet aktiveret i de seneste uger for at imødegå klimarelaterede katastrofer, de dramatiske prognoser for El Niño og andre ekstreme vejrforhold.
 
En forebyggende indsats beskytter ikke kun folks liv: Ny WFP-forskning viser, at det også sparer penge. En 2015 analyse fra FoodSECuRE i Sudan og Niger viser, at brugen af et fremskrivningsbaseret system reducerer prisen på den humanitære indsats med 50 procent.
 
FoodSECuRE frigiver midlerne før katastrofen rammer, men sikrer også at midlerne er til rådighed i tiden mellem katastrofer, fordi sårbare mennesker kun kan opbygge deres modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringer gennem pålidelig, mangeårig finansiering.  
 
"Det humanitære system bliver mere og mere trængt - både finansielt og operationelt. Flere vejrrelaterede katastrofer kræver indsatser flere steder og i længere perioder. Vi har brug for nye tilgange. Nu har vi værktøjerne til at reagere, før en katastrofe rammer og mellem tilbagevendende katastrofer - det er den eneste måde vi kan hjælpe med at løfte sårbare mennesker ud af en ond cirkel af kronisk sult og fattigdom, for altid," sagde WFP’s eksekutivdirektør Ertharin Cousin. "Hvis vi skal gøre FoodSECuRE til et meningsfyldt globalt værktøj, kræver det, at vi finder DKK 2,8 milliarder”. 
 
I Guatemala og Zimbabwe er midlerne blevet frigivet gennem FoodSECuRE i områder, hvor risikoen for tørke er høj på grund af El Niño. Landmænd er blevet trænet til at dyrke tørkeresistente afgrøder, og til at ændre deres landbrugsmetoder for bedre at bevare både jord og vand. Så selv hvis høsten er dårlig, vil folk stadig have mad på bordet.
 
Et stigende antal klimakatastrofer, humanitære behov og kortsigtede finansieringsmekanismer betyder, at der er hårdt brug for de nye tilgange. FoodSECuRE blander videnskabelige fremskrivningsmekanismer med fleksibel langsigtet finansiering, der hjælper folk med at opbygge deres modstandsdygtighed. 
 
Røde Kors og Røde Halvmåne har syv operationelle pilotprojekter i hele verden, der bruger denne nye tilgang. "Ved brug af avancerede vejr- og klima prognoser kan vi udløse indsatsen for at forberede os på en katastrofe," siger Garry Conille, der er vice generaldirektør for IFRC. "Hvad vi har brug for nu er en omfattende strategi til at finansiere udviklingen og operationalisering af fremskrivningsbaserede systemer - både på nationalt og internationalt plan."
 
I Uganda blev der frigivet midler fra en ny beredskabsfond fra tysk Røde Kors (GRC), som gør det muligt for Uganda Røde Kors at distribuere nødhjælp baseret på en oversvømmelsesprognose. Med udsigt til stigende vandstande begyndte frivillige fra Røde Kors at uddele vandrensningstabletter og beskyttelsesartikler mod oversvømmelse til hundredvis af udsatte familier. Det er del af et projekt, der er finansieret af det tyske Ministerium for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.
 
"På grund af El Niño, der hærger i landet, var Ugandas regering og Ugandas Røde Kors i stand til at igangsætte forebyggende indsatser i Uganda," sagde minister, Musa Ecweru under Understanding Risk and Finance konferencen i Addis Abeba. "Dette er et reelt opbrud mod vores tradition om at vente, indtil katastrofen rammer, førend vi handler."
 
Det tyske Udenrigsministeriums klimahandleplan, koordineret af tysk Røde Kors, koncentrerer sig om fremskrivningsbaserede pilotprojekter fra WFP eller nationale Røde Kors selskaber i Bangladesh, Den Dominikanske Republik, Haiti, Mozambique, Nepal, Peru og Filippinerne.