Fødevaremangel rammer 800.000 flygtninge i Afrika

Udgivet på 07 juli 2014
Forsyninger til næsten 450.000 flygtninge i CAR, Tchad og Sydsydan er blevet beskåret med mindst 50 procent. Foto: WFP/Rein Skullerud

Geneve – Cheferne for FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) og FN’s Fødevareprogram (WFP) advarede i går om, at pengemangel samt sikkerheds- og logistikproblemer fører til nedskæringer i madrationerne til næsten 800.000 flygtninge i Afrika.  Dermed er der risiko for at det allerede uacceptable høje niveau af akut underernæring, væksthæmning og blodmangel, især blandt børn, forværres. 

Ertharin Cousin, Eksekutiv Direktør for FN’s Fødevareprogram og António Guterres, Flygtningehøjkommissær for FN’s Flygtningeorganisation henvendte sig ved et møde i Geneve til regeringens repræsentanter med en indtrængende fælles appel på godt 1 milliard kroner for at give WFP mulighed for at genindføre ubeskårede madrationer og forhindre yderligere nedskæringer til og med december 2014. UNHCR har brug for 212 millioner kroner til at supplere ernæringsstøtten til underernærede og sårbare flygtninge i Afrika.
 
“Mange flygtninge i Afrika er afhængige af mad fra WFP for at overleve, og de lider nu på grund af nedskårne madrationer,” siger Cousin. ”Så vi appellerer til donorregeringerne om at hjælpe flygtningene, hvoraf halvdelen er børn, så de har nok mad til et sundt liv, også i fremtiden.”
 
I Afrika er 2,4 millioner flygtninge i omkring 200 lejre i 22 lande afhængige af regelmæssig fødevarehjælp fra FN’s Fødevareprogram. I øjeblikket har en tredjedel af flygtningene oplevet nedskæringer i deres madrationer. Flygtninge i Chad står over for nedskæringer på op til 60 procent. 

Forsyninger til næsten 450.000 flygtninge i fjerntliggende lejre og andre steder i Den Centralafrikanske Republik, Chad og Sydsudan er blevet beskåret med mindst 50 procent. Endvidere har 338.000 flygtninge i Liberia, Burkina Faso, Mozambique, Ghana, Mauretanien og Uganda oplevet deres rationer beskåret med mellem 5 og 43 procent.

Yderligere har en række uventede midlertidige nedskæringer i rationerne påvirket lejre i flere andre lande siden begyndelsen af 2013 og ind i 2014, her i blandt i Uganda, Kenya, Etiopien, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo og Cameroun. Nogle nedskæringer skyldes usikkerhed, hvilket påvirker leverancerne.

“Antallet af kriser rundt om i verden er meget højere end niveauet for midler til humanitære operationer, og sårbare flygtninge rammes hårdt i kritiske situationer,” siger Højkommissær António Guterres.”Det er uacceptabelt at vi i dag står med store mængder flygtninge, der står ansigt til ansigt med kronisk sult eller som ser deres børn droppe ud af skolen for at bidrage til familiens overlevelse,” siger han, og opfordrer til nytænkning af finansiering til flygtninge på verdensplan. 

Ifølge en fælles rapport fra UNHCR og WFP, som blev udgivet i forbindelse med gårsdagens møde i Geneve, er flygtninge blandt verdens mest sårbare mennesker. Rapporten advarer om at nedskæringer i de i forvejen minimale rationer kan have ødelæggende konsekvenser for de befolknings grupper som allerede er svækkede.

Mange flygtninge ankommer til lande i eksil og har akut behov for rigtig ernæring. Da mange værtslande selv mangler midler, forbliver flygtningene afhængige af international bistand, nogle gange i årevis, før de kan vende hjem eller finde andre muligheder. Generelt forsøger WFP at give 2.100 kcal til hver flygtning per dag.

Guterres advarede om at mens en vedvarende reduktion i rationerne på 60 procent vil være en katastrofe for flygtningene, kan selv små nedskæringer betyde en katastrofe for alle underernærede mennesker. Konsekvenserne for især børn kan være øjeblikkelige og er ofte uoprettelig. Underernæring i et barns første 1000 dage fra undfangelsen kan have livslange konsekvenser for både den fysiske og mentale udvikling. Talrige undersøgelser har vist at denne ”væksthæmning” efterlader de ramte børn med en alvorlig social og økonomisk tung byrde resten af livet. 

Allerede før de sidste nedskæringer i rationerne oplevede flygtningene uacceptable niveauer af fejlernæring, og det på trods af at de ernæringsmæssige standarder de sidste 5 år er blevet forbedret. For eksempel har et program for at forebygge og behandle mangelende mikro- næringsstoffer bidraget til i nogle områder at bremse eller endda vende stigende omfang af underernæring og deraf følgende problemer. Men den nuværende situation truer nu med at ødelægge disse positive resultater.

Ernæringsmæssige undersøgelser fortaget mellem 2011 og 2013 viste at væksthæmning og blodmangel blandt børn allerede var på et kritisk niveau i størstedelen af flygtningelejrene. For eksempel levede kun 1 ud af 92 lejre op til organisationernes mål om at nedbringe antallet af flygtningebørn som lider af blodmangel til under 20 procent. Og færre end 15 procent af lejrene levede op til målet om mindre end 20 procent væksthæmning blandt børn. Undersøgelserne viste også at akut underernæring blandt børn under fem år, fortsat er uacceptabelt højt i mere end 60 procent af lejrene.

 

Flygtninge ramt af fødevaremangel kæmper for at klare sig, samtidig med at de har adskillige andre problemer. De griber til det rapporten omtaler som ”negative overlevelsesstrategier”.  Det er blandt andet at børn dropper skolen, da børn af flygtninge søger arbejde for at hjælpe med at skaffe mad til deres familier; udnyttelse og misbrug af kvindelige flygtninge, der vover sig ud af lejrene i søgen efter et arbejde; ”overlevelsessex” af  kvinder og piger som prøver at skaffe penge til at købe mad; tidligt ægteskab for unge piger; øget stress og vold i hjemmet; stigende tyverier og andre aktiviteter, der øger spændingerne i både lejrene og det omgivende samfund. 

Ud over at opfordre donorregeringerne til at finansiere mad til flygtninge, opfordrer UNHCR og WFP også afrikanske regeringer til at give flygtninge landbrugsarealer, græsarealer, arbejdsrettigheder og adgang til de lokale markeder for at gøre flygtningene selvforsynende. I betragtning af den usikre finansiering, vil organisationerne også forbedre deres metoder til at prioritere de som er berørt af eventuelle nedskæringer, for at sikre at de mest sårbare er identificeret og modtager den hjælp de har behov for.

Rapporten, fotogallerier, infografik og personlige historier, kan du finde her: http://www.unhcr.org/africafoodinsecurity