Fælleserklæring

Udgivet på 14 marts 2013
På kvinders internationale kampdag fremhæver FAO, IFAD, WFP og IDLO sammenhængen mellem kvinder,vold og fødevaresikkerhed

Følgende er en fælleserklæring fra lederne fra Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO), Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), FN’s Fødevareprogram (WFP) og Organisationen for International Udviklingslov (IDLO). * José Graziano da Silva, generaldirektør FAO; Kanayo F. Nwanze, præsident IFAD, Ertharin Cousin, eksekutiv direktør WFP, Irene Khan, generaldirektør IDLO.

ROM – På kvindernes internationale kampdag i år sætter verdenssamfundet fokus på, hvordan man kan eliminere og forebygge alle former for vold mod kvinder og piger. På trods af den store rolle kvinder spiller i forhold til at producere fødevarer og brødføde deres familier, er der begrænset fokus på sammenhængen mellem køn, vold og fødevaresikkerhed.  
Kønsdiskriminering øger fejlernæring og umyndiggørelse hos kvinder.Ofte medfører kønsdiskriminering  ulige fordeling af ressourcerne i landområderne, hvilket  begrænser kvinder og pigers adgang til nærende fødevarer. 
 
I perioder med hungersnød kan fattige familier være nødsaget til at gifte mindreårige døtre bort, blot for at have én mindre mund at mætte. Flygtningekvinder kan blive tvunget til at handle sex for mad. Kvinder bruger timer på at samle brænde til at kunne lave familiens måltid og bliver dermed sårbare overfor voldtægt og andre angreb. Enker forfølges på grund af spørgsmål omkring landejerskab og alt for ofte favoriserer lokale love mænd over kvinder. Vold i hjemmet har en generel negativ indflydelse på landbrugsproduktionen og familiens trivsel. Fødevaresikkerhed ville for kvinder, som kæmper med at brødføde deres børn og sig selv, betyde personlig og retssikkerhed. 
 
Hvis vi går sammen om at øge fødevaresikkerheden for kvinder vil det gavne hele lokalsamfund. Hvis en pige kan gå i skole i sikre omgivelser, vil hun have mulighed for at opnå sit fulde mentale og fysiske potentiale. Hun ville kunne undgå tidligt ægteskab, tvangsægteskab eller andre former for vold. Hvis kvinder får mulighed for at registrere deres børns fødsler, ret til at eje deres egen jord, og ret til selvtjente penge, kan hun bidrage til og gavne samfundet og dets økonomiske udvikling. 
Kvinder udgør mere end 40 procent af arbejdskraften inden for landbruget i udviklingslandene. Større lighed i forhold til kvinders adgang til landbrugsmæssige aktiver (såsom frø, værktøj og gødningsstoffer), uddannelse og offentlige serviceydelser vil bidrage væsentligt til at opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring for alle. 
 
At give kvinder og piger juridisk og økonomisk rettigheder skaber muligheder for udvikling, styrker deres politiske stemme og reducerer deres sårbarhed over for vold. Fødevaresikkerhed forbinder de forskellige elementer, der er nødvendige for at opbygge en fredelig og retfærdig fremtid for dem.