Den administrerende direktør for FN's Fødevareprogram overtager stilling ved World Economic Forum

Udgivet på 04 januar 2012
WFP's administrerende direktør, Josette Sheeran, taler om sult og ernæring i forbindelse med det årlige møde for World Economic Forum i Davos i 2011. (Copyright: WFP/Rein Skullerud)
ROM – Josette Sheeran, administrerende direktør for FN’s Fødevareprogram (WFP), vil påtage sig rollen som vicepræsident for World Economic Forum, verdens førende platform i forhold til at engagere erhvervs- og regeringsledere i løsningen af verdens mest presserende udfordringer.

Sheeran, som overtager sin nye stilling i april i forbindelse med afslutningen på hendes nuværende embedsperiode som administrerende direktør, har stået i spidsen for WFP siden 2007 og hjulpet ofre for konflikter og naturkatastrofer i mere end 70 lande. I løbet af hendes embedsperiode har organisationen gennemgået store forandringer og er gået fra at yde forholdsvist kortsigtet fødevarehjælp til mere langsigtet fødevareassistance, hvor WFP køber 80 procent af sine fødevarer i udviklingslandene og gør brug af nye værktøjer i bistandsarbejdet, herunder mobiltelefoner og kontantkuponer.

”Jeg kan ikke med ord beskrive, hvor meget jeg respekterer, beundrer og værdsætter WFP, dets folk og dets mission”, udtaler Sheeran. ”Det har været mig en stor ære at jeg gennem mit arbejde har kunnet være med til at redde liv og ændre den måde, fødevarebistand gives på, for således at opbygge varige løsninger på sult.

Sheeran har siddet i bestyrelsen for World Economic Forum og har også været formand for dets globale råd for fødevaresikkerhed og er desuden medlem at forummets globale gruppe, der består af lederne af de største multilaterale organisationer.

”Josette Sheeran har gennem sin karriere, især som administrerende direktør for WFP, vist en ægte vilje til at løse store globale problemer på en visionær og pragmatisk måde. Hun har vundet tillid fra globale beslutningstagere på tværs af de politiske, erhvervsmæssige og civilsamfundsmæssige spektre”, udtaler professor Klaus Schwab, grundlægger og bestyrelsesformand for World Economic Forum. ”Hendes udnævnelse understreger engagementet hos World Economic Forum for at fremme en multidimensional dialog”.

”Gennem min nye lederrolle ved forummet vil jeg kunne bidrage til at skabe nye iværksættertilgange til vor tids store globale udfordringer og jeg vil få chancen for at arbejde med ledere indenfor erhvervslivet, regeringer og civilsamfund for sammen med dem at søge bæredygtige løsninger,” udtaler Sheeran. ”Klaus Schwab har bygget en vigtig platform, som kan samle verden for at løse de mest komplekse og indbyrdes forbundne globale sociale udfordringer – fra finans- og fødevarekriser til muligheder for bæredygtig vækst.

Under hendes ledelse har WFP øget sit donorgrundlag til mere end 100 nationer – herunder BRIK nationerne og Golfstaterne – og bragt den private sektor op blandt organisationens donor top ti. Hun har indført nye procedurer for nødsituationer og har hjulpet organisationen med at forbedre sin egen evne til at redde liv og livsgrundlag i forbindelse med katastrofer og nødsituationer, blandt andet i Haiti og Pakistan og i 2011 gennem optrapningen af indsatsen mod den historiske tørke på Afrikas Horn.

Josette Sheeran har besiddet store offentlige lederstillinger i mere end et årti. Udover hendes arbejde indenfor fødevaresikkerhed og humanitært lederskab, konsulteres hun ofte af globale ledere for sin ekspertise indenfor internationale økonomiske og handelsmæssige spørgsmål, forvaltningsreformer og forandringsledelse. Hendes arbejde anerkendes internationalt, og hun har blandt andet modtaget prisen for Brasiliens højeste civile anerkendelse, og blev i år rangeret af Forbes Magazine som nummer 30 på deres årlige liste over verdens mest magtfulde kvinder.

Ud over sit lederskab af WFP er Sheeran formand for FN’s High-Level Committee on Management. Under hendes ledelse er store reformændringer blevet vedtaget, såsom indførelsen af internationale offentlige regnskabsstandarder, revisionen af FN’s sikkerhedssystem samt et større initiativ til at udveksle erfaringer med hensyn til produktivitet og effektivitet. Hun er også medlem af FN’s Development Group og FN’s High-Level Task Force on the Global Food Crisis.