Danske Jo: Jeg føler mig meget privilegeret

Udgivet på 21 januar 2013
Jo arbejder som Junior Professionel Officer (JPO) i FN's Fødevareprograms ernæringsafdeling i det regionale kontor i Khartoum, Sudan. Copyright: WFP/Jo Jacobsen

For mig er spørgsmålet om, hvor vidt vi gør vores arbejde godt nok, i virkeligheden det, der er det mest skræmmende, siger danske Jo Jacobsen, Junior Professionel Officer hos WFP i Sudan.

Hvad laver du hos FN's Fødevareprogram i Sudan?
Jeg arbejder som Junior Professionel Officer (JPO) i FN's Fødevareprograms ernæringsafdeling i det regionale kontor i Khartoum, Sudan. Mine arbejdsopgaver er ret varierede, men jeg bruger en stor del af min tid på at analysere ernæringsrelaterede data for dermed at kunne evaluere og dokumentere effekten af vores programmer. Jeg har dog brugt en del tid i felten, primært Darfur. Senest var jeg 5 uger i Nord Darfur for at overvåge indsamlingen af data i forbindelse med den årlige evaluering af et af vores ernæringsprogrammer.
 
Jo Jacobsen i Sudan 

Træning af datasamlere før påbegyndelse af dataindsamling i Abushouk lejr. Copyright: WFP/Jo Jacobsen   

Møde med leder fra lokalsamfundet og lokale kvinder fra Umzor vedrørende implementering af et ernæringsprogram. Copyright: WFP/Jo Jacobsen 

Graden af underernæring måles. Den grønne farve indikerer, at der ikke er tale om underernæring. Copyright: WFP/Jo Jacobsen  
Påbegyndelsen af dataindsamling i Zamzam lejr for internt fordrevne. Copyright: WFP/Jo Jacobsen 

Hvad er det sværeste ved dit arbejde?
Operationen i Sudan er meget kompleks - dels på grund af landet størrelse og mange befolkningsgrupper med forskellig kulturel baggrund og religion og dels på grund af sikkerhedssituationen, som ofte vanskeliggør arbejdet på forskellig vis.
 
Personligt finder jeg dog, at det sværeste ved denne type job er, at man lider en række afsavn i forhold til venner og familie, men så er det jo dejligt at Skype er opfundet.
 
Hvad lavede du inden du startede hos FN's Fødevareprogram?
Jeg har haft en stor interesse for udviklingsarbejde i mange år og har således under mit uddannelsesforløb haft en række udenlandsophold i Afrika og Latin Amerika.
 
Efter jeg blev færdig med min Master i 2009, har jeg arbejdet som videnskabelig assistent på Institut for Human Ernæring, i forskningsenheden for børne- og international ernæring, hvor jeg primært var involveret i deres projekter i Etiopien.
 
Hvorfor valgte du at arbejde for FN's Fødevareprogram?
Jeg har, som følge af min interesse for udviklingsarbejde, kendt FN's Fødevareprogram i mange år, da det er en af de store humanitære aktører. Jeg blev under min studietid bekendt med det danske udenrigsministeriums JPO program, da jeg stødte på det i forbindelse med, at jeg søgte fondsmidler hos Danida til et af mine udenlandsophold. 
 
Jeg anser JPO programmet som en ideel mulighed for unge nyuddannede der ønsker en karriere indenfor udviklingsverdenen, og jeg føler mig meget privilegeret over at have fået den mulighed. 
 
Hvad har været den mest bevægende oplevelse du har haft i din tid hos FN's Fødevareprogram? 
Jeg synes det er svært at svare på, hvad der har været det mest bevægende. Jeg møder og arbejder sammen med utrolig mange dygtige mennesker med forskellig nationalitet og kulturel baggrund, hvilket jeg finder enormt spændende og lærerigt.
 
Men noget af det der har gjort stort indtryk på mig er den modtagelse jeg har fået af den lokale befolkning. Folk har været utroligt hjælpsomme og imødekommende. F.eks. blev jeg inviteret hjem for at fejre jul af min vagt og hans familie kort efter min ankomst.
 
 
Hvad har været den mest skræmmende oplevelse du har haft i din tid hos FN's Fødevareprogram? 
Sikkerhedssituationen i Sudan er ret anspændt både pga. konflikten med Sydsudan, interne kampe imellem forskellige militante oprørsgrupper og kidnapning af internationale arbejdere. Jeg har heldigvis ikke oplevet en situation, hvor jeg følte mig virkelig truet, men sikkerhed er naturligvis noget der fylder en del i hverdagen, og man er nød til at tage sine forholdsregler, særligt når man er i felten. For mig er spørgsmålet om, hvor vidt vi gør vores arbejde godt nok, i virkeligheden det, der er det mest skræmmende, da andre menneskers liv jo afhænger af det.
 
Har du et godt råd til dem, som gerne vil arbejde med humanitær og udviklingsbistand? 
Jeg tror, det er med humanitært arbejde og udviklingsbistand, som det er med så mange andre brancher, når du står som nyuddannet, handler det om erfaring. Derfor tror jeg, det bedste råd, jeg kan give, er at forsøge at få så meget praktisk erfaring som muligt. Det kunne være igennem praktikophold, hvilket jeg selv har gjort, frivilligt arbejde eller relevante studiejobs.
 
Hvordan er det at arbejde for en international humanitær organisation? Mød nogle af de andre nordiske medarbejdere, som arbejder for WFP rundt omkring i verden og hør deres erfaringer fra arbejdet i felten og vejen til drømmejobbet.
 
Kort om JPO-programmet 
Danidas multilaterale juniorrådgiverprogram, JPO-programmet, har som overordnet mål at støtte den modtagende organisation i planlægning, gennemførelse og evaluering af udviklingsprogrammer inden for de sektorer og i de lande, som har prioritet i dansk udviklingsarbejde. Gennem JPO-programmet får yngre akademikere fra Danmark mulighed for at opnå praktisk erfaring med bistandssamarbejde med udviklingslandene i en international udviklingsorganisation. Dette øger muligheden for efterfølgende beskæftigelse inden for udviklingssamarbejde, enten i internationale organisationer eller i danske og internationale NGO’er. For mere information besøg Udenrigsministeriets hjemmeside